Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Återkommande utbildningar och övningar i Örebro län

Regional samverkanskurs

Varje år arrangerar Länsstyrelsen en regional samverkanskurs. Kursen utgår från ett regionalt och lokalt perspektiv och syftar till att öka förmågan till samverkan mellan myndigheter och organisationer vid stora olyckor och extraordinära händelser. Utbildningen vänder sig till personal med en samordnande eller operativ roll inom samhällets krisberedskap.

Kursen tar bland annat upp krishanteringssystemet, gemensamma grunder för samverkan och ledning, kriskommunikation, olika aktörers ansvar och roller samt lagstiftning inom krisberedskapsområdet. Dagarna innehåller föreläsningar, grupparbeten utifrån relevanta scenarion samt erfarenhetshantering utifrån tidigare inträffade händelser. Kursen bygger på aktivt deltagande från kursdeltagarna och är upplevelsebaserad.

Länskonferens för krisberedskap och totalförsvar

Länskonferensen är en årlig konferens för nyckelpersoner inom länets krisberedskap och totalförsvar. Konferensen ska bidra med kunskap, kontakter och erfarenheter som stärker länets samlade förmåga. Varje år lyfter vi ett nytt tema på konferensen.

Regelbundna samverkansövningar i Rakel och WIS

En gång i månaden övar länets aktörer på att dela information och samverka med hjälp av de tekniska stödsystemen Rakel och WIS. Dessa funktionsövningar genomförs i samband med de veckovisa samverkansmötena där alla aktörer delar information som underlag för en samlad regional lägesbild.

Erfarenhetsåterföring

Länsstyrelsen arrangerar erfarenhetsträffar efter inträffade händelser. Identifierade åtgärdsbehov ligger till grund för kommande utbildningar och övningar i syfte att öka länets samlade förmåga.

Kommande utbildningar och övningar

I vårt kalendarium hittar du kommande aktiviteter som du kan anmäla dig till.

Kalender

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss