Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Kriterier för att kunna få tillstånd

Området får inte vara för stort och behöver vara väl avgränsat.
Om området är för stort är risken större att okända fornlämningar kan finnas där och då kan antingen Länsstyrelsen avgränsa området mer eller avslå ansökan.

Du kan till exempel få tillstånd för att använda metallsökare om:

  • sökandet ingår i vetenskaplig forskning
  • du letar efter borttappade föremål, exempelvis vigselringar
  • du behöver lokalisera gränser för en tomt (via gränsstolpar av metall)

Du kan inte få tillstånd för att söka efter fornlämningar

Enligt lag är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd. Förbudet är till för att skydda våra fornlämningar, både de som är kända och de som vi idag inte ännu känner till. Du kan med andra ord inte få tillstånd för att söka efter fornlämningar.

Du behöver tillstånd från markägaren för markingrepp

Du behöver tillstånd från markägaren för markingrepp för att vi ska kunna handlägga din ansökan. Du behöver dock inte tillstånd från markägaren om din ansökan gäller att leta efter borttappade föremål på ytan.

Ansök om tillstånd för att använda metallsökare

Ansök om tillstånd genom att fylla i formuläret nedan. Om du föredrar att ansöka via blankett, hör av dig till oss via fornlamningar.orebro@lansstyrelsen.se så skickar vi blanketten till dig.


Kommun * (obligatorisk)
Kommun
SökandeFastighetsägare (om annan än sökande)


Kommer markingrepp ske? * (obligatorisk)
Kommer markingrepp ske?


Tillstånd krävs då av markägare
Om ja ovan, har markägare kontaktats och godkänt markingrepp?
Om ja ovan, har markägare kontaktats och godkänt markingrepp?Beskriv varför du vill använda metallsökaren inom det aktuella området och vad du vill söka efter. (Vad förväntar du dig att hitta)?

Tillstånd kan lämnas för högst två år.
Bifoga bilagor
Observera att de bifogade bilagornas storlek max får vara 10 mb.Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

Om du skickar tre ansökningar, för tre olika områden, ska du alltså betala tre ansökningsavgifter (3x870kr).

Ansökningsavgiften ska betalas i samband med att ansökan skickas in. Betala in avgiften till bankgiro 5051-7697 och ange följande uppgifter:

  • för- och efternamn
  • projektnummer 7243113 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss