Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Tillgängligt kulturarv, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Kontakta oss om du upplever det som svårt att använda e-tjänster och behöver hjälp med hur du ansöker om bidrag.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Antikvariska rapporter

De arbeten som genomförs med bidrag till byggnadsvård följs av en antikvarisk sakkunnig och redovisas i antivariska rapporter.

Askersund

2017

Mariedamms kapell och klockstapel, utvändig renovering 2017 Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Snavlunda hembygdsförening, omläggning av tak på ladugård 2017 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Snavlunda kyrka, omläggning av skiffertak, målnings- och putsarbeten 2017 Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Degerfors

2012

Nysunds kyrka, tjärning av spåntak 2012 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Hallsberg

2017

Sköllersta kyrka, förändringar av korpartiet 2016 - 2017 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Hällefors

2011

Grythyttans kyrka, utvändig målning 2011 Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Karlskoga

2009

Turbinhuset, Granbergsdals hytta, omläggning av skiffertak 2009 Pdf, 582.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kumla

2007

Gravkapell vid Ekeby kyrka, puts- och målningsarbeten 2007 Pdf, 385.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekeby kyrka, ommålning av plåttaket 2007 Pdf, 909.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Laxå

2010

Klockstapeln vid Skagerhults gamla kyrka renoveringsarbeten 2010 Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Lekeberg

2014

Hidinge gamla kyrka, tjärstrykning 2014 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Knista kyrka, installation av högtalare 2014 Pdf, 648.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kvistbro klockstapel, renovering och rödfärgning samt tjärstrykning 2014 Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kvistbro kyrka, tjärstrykning 2014 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Mullhyttans kyrka, Installation av högtalare 2014 Pdf, 511.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lindesberg

2012

Ramsbergs kyrka, omläggning av stenmur 2012 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Ljusnarsberg

2010

F d Tingshuset Kopparberg, Omläggning av spån på fasader 2010 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Nora

2012

Restaurangvagnen inom byggnadsminnet Nora veteranjärnväg Anordnande av uteservering 2010-11 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Örebro

2017

Asker kyrka, ut- och invändig renovering 2016 - 2017 Pdf, 12.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2016

Vintrosa kyrka brinner! - vad hände sedan? Pdf, 17.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Utbetalning av bidraget

För att få pengarna utbetalade behöver

 1. Länsstyrelsen ha godkänt din ansökan om bidrag
 2. du ha genomfört de aktuella åtgärderna.

När detta är gjort kan du ansöka om utbetalning (skicka en rekvisition).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss