Illustration, tre kronor

Krisberedskap

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver.

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. I första hand behöver samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta till exempel äldre och sjuka. Det innebär att du inledningsvis behöver kunna klara dig själv, för att de mest utsatta får den hjälp de behöver.

Det egna ansvaret vid en samhällsstörning

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett ansvar. Det egna personliga ansvaret innebär att du i händelse av en kris ska vara förberedd. Du ska kunna hantera en svår situation och de omedelbara behov som kan uppstå på egen hand, utan stöd från myndigheter.

Att kunna klara sig utan el och vatten är ingen lätt situation. Men de flesta av oss klarar det under en period om vi tänker efter före. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Packa en "krislåda"

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Samla gärna ihop det nödvändigaste och förvara på ett och samma ställe – så att du är förberedd när väl en samhällsstörning sker. En "krislåda" kan till exempel innehålla:

 • Mediciner
 • Förbandslåda
 • Tvättlappar
 • Filtar
 • Sovsäckar
 • Varma kläder
 • Torrvaror
 • Konserver
 • Vattendunkar
 • Friluftskök
 • Batteriradio
 • Ficklampor
 • Stearin- och värmeljus
 • Tändstickor och tändare
 • Brandsläckare
 • Viktiga nummer
 • Kontanter

För privatpersoner finns flera bra och konkreta tips på webbplatsen dinsakerhet.selänk till annan webbplats. Bland annat kan du se en film som MSB tagit fram med tips om vad som är bra att tänka på när du packar en krislåda.

Krisberedskapsveckan 28 maj - 3 juni

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Ingen vet varför eller hur länge det kommer att vara så. Hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Den 28 maj till 3 juni uppmärksammar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) detta lite extra.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Det handlar om att förbättra människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Under kampanjveckan skickar MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer, till alla hushåll i Sverige.

Om krisen eller kriget kommer (MSB, pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I broschyren kommer du bland annat att kunna läsa mer om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer. Informationen kommer även att finnas på webben och på flera språk. 

Bakgrunden till utskicket är ett regeringsuppdrag som förstärker och utvecklar det arbete som MSB redan gör för att öka riskmedvetenheten och kunskapen hos befolkningen om bland annat hemberedskap. Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå.

Broschyren är framtagen av MSB, i samarbete med Försvarsmakten, Sveriges kommuner och landsting, de frivilliga försvarsorganisationerna och länsstyrelserna


Länsstyrelsen i Örebro län är regional ambassadör för krisberedskapsveckan. Listan neda är aktiviteter som sker under, eller i anslutning till, Krisberedskapsveckan i Örebro län. Utöver det har Länsstyrelsen, kommuner och frivilliga försvarsorganisationer varit ute och pratat med människor på mässor och i andra sammanhang inför Krisberedskapsveckan.

Askersunds kommun

 • Information via webb, sociala medier och flyers.
 • 30 maj kl.18.00 Sjöängen: Föreläsning för allmänheten med Civilförsvarsförbundet.
 • Föreläsning för högstadieelever med Civilförsvarsförbundet.

Degerfors kommun

 • ​Information via webb, sociala medier och i skolan.
 • Kommunen lottar ut en krislåda till allmänheten via lotteri med frågor på kommunens webbplats.

​​Hallsbergs kommun

 • ​​Information via webb och Facebook.
 • 28 maj kl.18.00 Åsens dagcentral: Civilförsvarsförbundet genomför
  öppen föreläsning för allmänheten i samarbete Hallsbergs kommun
 • 31 maj kl. 18.00-20.00 Hallsbergs bibliotek: Föreläsningen "72 timmar" ges till allmänheten av Civilförsvarsförbundet.

​​Hällefors kommun

 • ​​26 maj kl. 10.00-13.00: Invigning av nytt kommunhus. I samband med det informera om och lotta ut krislåda. Landshövding Maria Larsson deltar kl. 10.00-11.30. Annalena Järnberg krisledningsnämndens ordförande deltar också.
 • 29 maj kl. 17.00-20.00 Folkets hus: Frivilliga resursgruppen är på plats. Från kl. 18.00 utbildning av Göran Fogelström Civilförsvarsförbundet Örebro/Värmland. Länsstyrelsen deltar.
 • Annonsering i annonsblad med mera.

Karlskoga kommun

 • Annonsering i sociala medier, aktivitet på torget.

Kumla kommun

 • ​29 maj kl. 15.00 och kl. 18.00 biblioteket i Kumla: Civilförsvarsförbundet genomför öppen föreläsning i samarbete med Kumla kommun. Mellan kl. 14.00 och 18.00 förevisar och informerar även Civilförsvarsförbundet vad som är bra att ha i hemmet om en kris inträffar.
 • 30–31 maj: Elever från Kumlaby skola i Kumla praktiserar krisberedskap i samband med övernattning i skogen. Landshövdingen besöker klassen på förmiddagen (kl. 9) den 31 maj.
 • 1 juni kl. 10.00 Röda Korset: Civilförsvarsförbundet genomför föreläsning för Röda Korset i Kumla i samarbete Kumla Rödakorskrets.

Laxå kommun

 • Annonsering i sociala medier och på webben.
 • 28 maj kl. 17–21 Allaktivitetshuset: Information om krisberedskap tillsammans med integrations- och arbetsmarknadsenheten vid deras Fritidscafé på Allaktivitetshuset. Kommer där även att visa ett exempel på innehåll i en krislåda och exempel på checklista till en krislåda.

Lekebergs kommun

 • 28 maj: Kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson deltar i paneldiskussion under Strategiskt samtal på Örebro slott.
 • Information via webb och i sociala medier dagligen under Krisberedskapsveckan, med nytt tema varje dag.

​​Lindesbergs kommun

 • Deltagit på Lindedagen (16 maj) med information till invånare tillsammans med Frivilliga resursgruppen/
 • Civilförsvarsförbundet/Länsstyrelsen.
 • Information på webb och i sociala medier. Information på högstadieskolor i Lindesberg under Krisberedskapsveckan, Civilförsvarsförbundet deltar.
 • 28 maj kl. 08.00: Civilförsvarsförbundet genomför sluten föreläsning för högstadiet på Fröviskolan i samarbete med Lindesbergs kommun.
 • 29 maj kl. 08.00 Storå: Civilförsvarsförbundet genomför sluten föreläsning för högstadiet på Storåskolan i samarbete med Lindesberg kommun.

Ljusnarsbergs kommun

 • Information på kommunens webbplats.

Nora kommun

 • ​​Information via webb, flyers, sociala medier med mera.
 • 24 maj kl. 08.00: Civilförsvarsförbundet genomför öppen föreläsning för allmänheten på biblioteket, i samarbete med Rotary Nora.
 • 29 maj kl. 13.00: Civilförsvarsförbundet genomför sluten föreläsning för högstadiet på Karlsängskolan i samarbete Nora kommun.

Örebro kommun

 • ​Information via webb, flyers, sociala medier med mera.
 • Örebro lottakår informerar på Mariebergs köpcentrum hela veckan.
 • 28 maj (tid ej bestämt): Civilförsvarsförbundet genomför
  sluten föreläsning för IT Gymnasiet, i samarbete med IT Gymnasiet Örebro.

Länsstyrelsen

 • 28 maj kl. 15.00–16.30: Strategiskt samtal på residenset Örebro slott med Annika Nordgren Christensen för kommunstyrelseordförande med flera.
 • 29 maj kl. 18.00-21.00 Folkets hus Hällefors. Länsstyrelsen deltar på kommunens och Civilförsvarsförbundets arrangemang.
 • 31 maj: Landshövdingen besöker skolklass i Kumla.
 • Aktiviteter på webben och i sociala medier. Deltagit på flertalet mässor inför Krisberedskapsveckan.

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar Länssttyrelsen kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Krisberedskap

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Vet du varför det tutar över stan? Marcus Sjöholm, krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro län, berättar om VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) och vad tutandet betyder.

Kontakt