Energi- och klimatpris

Ett stort grattis till vinnarna av Örebro läns energi- och klimatpris. Lindesbergsbostäder vinner i kategorin Årets föredöme/inspiratör inom offentlig sektor. Maxi Ica stormarknad Kumla tillsammans med Melins fastighetsförvaltning vinner i kategorin Årets föredöme/inspiratör inom näringsliv eller ideell sektor.

energi- och klimatpris

Priset delades ut av landshövding Maria Larsson och regionråd Torbjörn Ahlin på Handelskammarens Promotionmorgon den 30 oktober.

Vinnarna av Örebro läns energi- och klimatpris

Juryns motiveringar till vinnarna

Årets föredöme och inspiratör inom näringsliv eller ideell sektor

Melins fastighetsförvaltning AB har tillsammans med Maxi Ica stormarknad Kumla visat prov på ett bra systemtänk kring energi- och klimatfrågor. De har tillsammans gjort det möjligt att värme från livsmedelsbutikens kylanläggning kan återvinnas som varmvatten i hyreslägenheter. Tack vare lösningen tas 200 000 kWh värme till vara varje år och förser 90 av 117 lägenheter med varmvatten. Melins fastighetsförvaltning och Maxi Ica stormarknad Kumla visar att vi i samarbete kan göra mer för en hållbar värld.

Årets föredöme och inspiratör inom offentlig sektor

Lindesbergsbostäder AB har under 2019 färdigställt flera träbyggnationer i olika stilar. Att bygga i trä är verkligen i tiden men är långt ifrån ett självklart val i svenska kommuner. Trä är ett förnybart byggnadsmaterial och att bygga trähus innebär lägre koldioxidutsläpp än traditionellt byggande. Med detta val av material har Lindesbergsbostäder bland annat visat att träbyggnader kan se ut på olika sätt för att passa in i olika stadsmiljöer och att valet av material ger flera klimatvinster.

Nominerade finalister

Samtliga nominerade finalister har alla gjort en insats för klimatet i Örebro län.

Årets föredöme/inspiratör inom näringsliv eller ideell sektor

Motivering

Melins fastighetsförvaltning AB har tillsammans med Maxi Ica stormarknad Kumla visat prov på ett bra systemtänk kring energi och miljöfrågor där energi som inte används kan nyttjas. Tillsammans möjliggjorde de att värme från livsmedelsbutikens kylanläggning kunde återvinnas i hyresfastigheter. Vidare har de spridit sina resultat och erfarenheter till andra. De visar vägen framåt där fastighetsägare och hyresgäster tillsammans kan göra mer för men hållbarar värld.

Motivering

Solel i Bergslagen är en av mycket få andelsägarföreningar i Sverige som länge drivit frågan och kämpat för mer solel. Med sin modell möjliggör de för fler att investera i solel än de som har egna tak där en kan sätta upp solpaneler. 2019 installerade andelsägarföreningen Solel i Bergslagen sin tredje solcellsanläggning. Denna gång är placeringen på Fröviskolans tak. Föreningen arbetar också tillsammans med skolan och dess elever för att inspirera och utbilda inom energifrågor, och de har också satt upp en display som visar elproduktionen som elever och personal kan följa.


Årets föredöme/inspiratör inom offentlig sektor


Motivering

Lindesbergsbostäder AB har under 2019 färdigställt flera träbyggnationer (Kvarteret Gåsen, Bergsparken och Golfhusen) i olika stilar. Att bygga i trä är verkligen i tiden men är långt ifrån ett självklart val i svenska kommuner idag. Med detta modiga val av material har Lindesbergbostäder visat att bygga i trä inte kostar mer än att bygga i betong och stål, de har visat att träbyggnader kan se ut på olika sätt för att passa in i olika stadsmiljöer och framförallt har valet av material gett flera klimatvinster. Trä är det enda byggnadsmaterialet som är förnybart. Att bygga trähus innebär radikalt lägre koldioxidutsläpp än traditionellt byggande.

Motivering

Karlskoga kommun har på flera olika sätt arbetat med att förändra resemönster både gentemot människor som bor eller arbetar i Karlskoga och kommunens egna anställda. De har bland annat jobbat med en på prova-på-kampanj till arbetstagare som vill använda Arbetsskytteln i Karlskoga, arbetat med reserådgivningar inom organisationen, anlagt ny cykelväg och cykelparkering och haft aktiviteter kring detta.

Om energi- och klimatpriset

Örebro läns energi- och klimatpriset delas ut årligen till personer eller organisationer som inspirerat eller varit föredöme för insatser som lett till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller ökad användning av förnybar energi. Priset har delats ut sedan 2011.

Delas ut i två kategorier

  • Årets föredöme/inspiratör inom näringsliv eller ideell sektor
  • Årets föredöme/inspiratör inom offentlig sektor

Den nominerade ska vara en organisation eller person som genomfört åtgärder, eller utvecklat produkter/tjänster som lett till minskad klimatpåverkan, minskad energianvändning eller ökad användning av förnybar energi. Det ska vara någon som gör något utöver ordinarie verksamhet eller redan ställda krav, vilket ger stor effekt och/eller inspiration och spridning till andra.

Bedömning av nominerade insatser

Vid bedömningen tas hänsyn till åtgärdens spridningseffekt, storlek på energibesparing/åtgärd, framtida potential och nytänkande. Bedömning sker utifrån koppling till de mål och åtgärder som återfinns i Örebro läns energi- och klimatprogram. Vinnarna utses av Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd. 

Vi står bakom priset

Priset delas ut av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län inom Örebro läns energi- och klimatprogram.

Priset har delats ut sedan 2011. Tidigare vinnare är:

2018

Årets föredöme: Schlemon Attoraya, Örebro tvätt

Årets inspiratör: Sara Hillersberg, Ateljé Återbruk

2017

Årets föredöme: Futurum Fastigheter

Årets inspiratör: Yahya Ayed

2016

Årets föredöme: Kopparbergs bryggeri

Årets inspiratör: Tullängsskolan

2015

Årets föredöme: Linde Energi

Årets inspiratör: Nils Holmdahl, Hélène Littmarck Holmdahl, Joel Holmdahl och Maria Danielsson från Finngården Rikkenstorp

2014

Årets föredöme: Kjellbergs Logistik

Årets inspiratör: Jonas Tannerstad, Örebrobostäder

2013

Vinnare: Skjutsgruppen

2012 

Vinnare: Lennart Lindkvist, driftsansvarig på fastighetsbolaget Klövern.

2011

Vinnare: Pilkrogs Åkeri, Lindesberg         


Kontakt

Linda Svensson

Region Örebro län