Energi- och klimatpris

Vem tycker du har gjort en insats för klimatet 2019? Nu kan du nominera din kandidat till Örebro läns energi- och klimatpris!

energi- och klimatpris

Priset delas ut årligen till personer eller organisationer som inspirerat eller varit föredöme för insatser som lett till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller ökad användning av förnybar energi.

Två kategorier att nominera inom

Energi- och klimatpriset delas ut i två kategorier:

  • Årets föredöme/inspiratör inom näringsliv eller ideell sektor
  • Årets föredöme/inspiratör inom offentlig sektor

Den nominerade ska vara en organisation eller person som genomfört åtgärder, eller utvecklat produkter/tjänster som lett till minskad klimatpåverkan, minskad energianvändning eller ökad användning av förnybar energi. Det ska vara någon som gör något utöver ordinarie verksamhet eller redan ställda krav, vilket ger stor effekt och/eller inspiration och spridning till andra.

Vem tycker du ska få priset?

Nominera den person eller organisation du tycker har gjort en insats för klimatet.

Gör din nominering senast den 12 mars 2020.


Person och/eller organisation
Inom kategorin:  * (obligatorisk)
Inom kategorin:Beskriv varför du tycker den nominerade ska få priset, vad den gjort för åtgärder etc.

Adress, telefonnummer och e-post till den jag nominerar

Förnamn och efternamn

Telefonnummer och e-post

Bedömning av nominerade insatser

Vid bedömningen tas hänsyn till åtgärdens spridningseffekt, storlek på energibesparing/åtgärd, framtida potential och nytänkande. Bedömning sker utifrån koppling till de mål och åtgärder som återfinns i Örebro läns energi- och klimatprogram. Vinnarna utses av Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd. 

Prisutdelning

Prisutdelningen sker på Handelskammaren Mälardalens Promotionmorgon den 24 april.

Bakom priset står Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Priset har delats ut sedan 2011. Tidigare vinnare är:

2018

Årets föredöme: Schlemon Attoraya, Örebro tvätt

Årets inspiratör: Sara Hillersberg, Ateljé Återbruk

2017

Årets föredöme: Futurum Fastigheter

Årets inspiratör: Yahya Ayed

2016

Årets föredöme: Kopparbergs bryggeri

Årets inspiratör: Tullängsskolan

2015

Årets föredöme: Linde Energi

Årets inspiratör: Nils Holmdahl, Hélène Littmarck Holmdahl, Joel Holmdahl och Maria Danielsson från Finngården Rikkenstorp

2014

Årets föredöme: Kjellbergs Logistik

Årets inspiratör: Jonas Tannerstad, Örebrobostäder

2013

Vinnare: Skjutsgruppen

2012 

Vinnare: Lennart Lindkvist, driftsansvarig på fastighetsbolaget Klövern.

2011

Vinnare: Pilkrogs Åkeri, Lindesberg         


Kontakt

Linda Svensson

Region Örebro län