Vägledning - Energi i miljöprövning

Energiaspekter är i många fall viktiga i beslutsunderlagen för både tillståndsmyndigheter och för verksamhetsutövares beslut om alternativa tillverkningsprocesser, processteg eller reningsutrustningar. Att energifrågorna lyfts fram redan vid samråden ger goda förutsättningar för en ingående redovisning i ansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Denna vägledning består av tre delar. Den första delen är en genomgång av olika bestämmelser vilka innebär att det för vissa verksamheter finns krav på hur energiaspekter ska beaktas. I den andra delen föreslås energiaspekter som kan ingå i vägledningar och checklistor med koppling till samråd och ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Som bilaga finns förslag på en mer detaljerad checklista.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_3&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss