Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattenläget i länet

Vattenläget i länet varierar hela tiden. Ibland är det torka och vi behöver spara på vatten. Situationen kan också snabbt ändras till det omvända, med höga vattenflöden och översvämningar. Här finns information om hur vattenläget är just nu och vad som är bra att tänka på i frågor som rör vatten vid torka eller översvämningar.

Översvämning

Skapa en god beredskap för översvämningar

På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats finns information om hur du kan skapa en god beredskap för översvämningar, till exempel hur du översvämningssäkrar ditt hus och håller koll på översvämningsrisken.

Förbered dig för översvämning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

I broschyren Skydda dig mot översvämningar finns bland annat checklista på vilket ansvar var och en av oss har inför, under och efter en översvämning.

Skydda dig mot översvämning (broschyr från 2015) Länk till annan webbplats.

Öka kunskap om varningstecken på skred efter en översvämning

Vattenflödena vid översvämningar kan leda till ökad risk för ras och skred. Vid en översvämning, håll ett säkert avstånd om du är ute och tittar på vattenflöden. Det finns risk för ras om du går för nära. På SGU:s webbplats finns information om varningstecken på skred.

Varningstecken på skred, Statens geotekniska institut Länk till annan webbplats.

Öka kunskap om översvämningsrisk och plan för hantering i Örebro tätort

2021 tog Länsstyrelsen fram en riskhanteringsplan för översvämningar i Örebro tätort. Planen gäller för perioden 2022–2027.

Riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort 2022–2027 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss