Illustration, betesmark

Naturvårdsinsatser

Ska du starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det. Som entreprenör kan du också få uppdrag av Länsstyrelsen att hjälpa till med skötseln i ett naturreservat eller annat skyddat område.

Stöd för friluftsliv, rekreation och folkhälsa

Utveckla natur- och kulturmiljöer

Du kan söka stöd för att bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer. Stödet ska bidra till utveckling av attraktiva boendemiljöer, främja friluftsliv och rekreation och besöksnäringen.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Utveckla naturvård, friluftsliv och folkhälsa

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Stöd till lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Stöd för betesmarker och betande tamdjur

Restaurera betesmarker och slåtterängar

Ansök om stöd för en engångsröjning för att öka natur- och kulturvärdet eller stöd för att restaurera en betesmark eller slåtteräng.

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skydda betande tamdjur med stängsel mot rovdjur

Ansök om stöd för stängsel mot rovdjur så att betesmarker och betesvallar kan fortsätta skötas av tamdjur som betar.

Miljöinvestering för stängsel mot rovdjur

Hjälpa till med naturreservat och andra skyddade områden

Som entreprenör kan du få i uppdrag av Länsstyrelsen att hjälpa till med skötseln i ett naturreservat eller annat skyddat område. Det kan till exempel vara att sköta den årliga slåttern, att röja och gallra i skogen, sköta vandringsleder eller att bygga spänger, rastmöbler och andra friluftsanordningar.

De flesta av våra naturreservat behöver någon form av skötsel. De behöver också tillsynas för att se till att natur och friluftsanordningar är i ordning. Även tillsynen kan du som företagare hjälpa till med och få ersättning för.

Gör en intresseanmälan

Är du intresserad av att arbeta i ett naturreservat? Kontakta chefen för enheten Naturskydd på Länsstyrelsen, Johan Karlhager. Till honom kan du anmäla intresse för att delta i kommande upphandlingar av skötseluppdrag och diskutera aktuella arbeten.

Kontakt