Licensjakt efter gråsäl

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Licensjakten får bedrivas under tiden 20 april - 31 december 2021.

Beslutet är förenat med ett antal förutsättningar och villkor som behöver följas vid jakten.

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter gråsäl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera fälld gråsäl

Fälld gråsäl ska rapporteras till Naturvårdsverket enligt villkoren i beslutet.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Om du har tänkt bedriva jakt på gråsäl på allmänt vatten ska du söka tillstånd för denna jakt hos Länsstyrelsen. Observera att vi tar ut en avgift för prövning av en ansökan om jakt på allmänt vatten.

Jakt på allmänt vatten

Kontakt

Vilthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)