Licensjakt efter gråsäl

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt efter gråsäl inom Kalmar län.

Beslutet är förenat med ett antal förutsättningar och villkor som behöver följas vid jakten.

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter gråsäl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera fälld gråsäl

Från och med den 29 november 2019 ska den som fällt säl under jakt rapportera det till både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Länsstyrelsen Kalmar

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Om du har tänkt bedriva jakt på gråsäl på allmänt vatten ska du söka tillstånd för denna jakt hos Länsstyrelsen. Observera att vi tar ut en avgift för prövning av en ansökan om jakt på allmänt vatten.

Sjöfågeljakt - allmänt vatten

Kontakt

Jakthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)