Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Licensjakt efter gråsäl

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Licensjakten får bedrivas under tiden 20 april - 31 december 2021.

Beslutet är förenat med ett antal förutsättningar och villkor som behöver följas vid jakten.

Beslut om licensjakt efter gråsäl, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Rapportera fälld gråsäl

Fälld gråsäl ska rapporteras till Naturvårdsverket enligt villkoren i beslutet.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Antal fällda sälar som har rapporterats in, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Gråsäl kan jagas på allmänt vatten enligt beslut och rapporteringskrav på länk nedan.

Jakt på allmänt vatten

Ersättning för hanteringskostnader

Nu går det att söka ersättning för hanteringskostnader av gråsälar som skjutits inom licensjakten 2022. Du kan endast få ersättning för hantering av sälar som destruerats vid godkänd anläggning. Godkända anläggningar är sådana anläggningar som kan ta emot produkter som hör till ABP-kategori 3.

Ansökan om ersättning görs i två steg:

  1. Ansök om bidrag senast den 1 september 2022
  2. Ansök om utbetalning av bidrag senast den 15 september 2022

Fyll i ansökan och skicka till

kalmar@lanssyrelsen.se

eller

Länsstyrelsen i Kalmar
391 86 Kalmar

Blanketter

Ansökan om bidrag för hanteringskostnader av fälld gråsäl 2022 (pdf) Pdf, 272.7 kB.

Ansökan om utbetalning av bidrag för hanteringskostnader av fälld gråsäl 2022 (pdf) Pdf, 276.3 kB.

Kontakt

Vilthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss