Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Rovdjurs-SMS

Information

Tjänsten riktar sig till personer med djurbesättningar inom Kalmar län.

Syftet med tjänsten är att du som tamboskapsägare ska få information när ett rovdjursangrepp skett i ditt närområde.

När rovdjursangrepp dokumenterats i Kalmar län kan du som djurhållare få ett sms skickat till dig från Länsstyrelsen, så du har möjlighet att ta in eller genom exempelvis ökad tillsyn skydda dina djur. Observera att SMS:et skickas ut så snart möjlighet ges efter att uppgifterna om rovdjursangrepp är bekräftade av Länsstyrelsens besiktningsman. SMS med information skickas ut till djurägare i den kommun där angreppet skett.

Om du önskar veta när det skett ett bekräftat rovdjursangrepp i ditt område kan du anmäla dig till Länsstyrelsens rovdjurs-sms nedan.

Dokumenterad rovdjursförekomst

Vill du veta var och när rovdjursförekomst har bekräftats av Länsstyrelsen i hela landet, kan du söka i inventeringsdatabasen Rovbase. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips om rovdjursobservation

Allmänhetens engagemang och iakttagelser är viktiga och ansvariga myndigheter vill underlätta och främja både delaktighet och öppenhet inom inventeringsverksamheten. I verktyget Skandobs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du gärna rapportera när du sett ett rovdjur eller spår som kan komma från ett rovdjur.Generell information * (obligatorisk)
Generell informationAnmäl dig till Rovdjurs-SMS

Förvaltningsplan för stora rovdjur

 • Fredrik Ustrup 
  070-856 63 18
  Geltorp, 395 95 Rockneby
 • Robert Briland
  070-631 88 80
  Håknabo 124, 388 95 Halltorp
 • Johan Segergren
  070-217 33 00
  Ishult Stenbo, 570 91 Kristdala
 • Roger Lundberg
  070-681 95 29
  Bergsgatan 9, 594 32 Gamleby
 • Mattias Persson
  010-223 85 33
  391 86 Kalmar

Kontakt

Vilthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)