Vind i kombination med snöfall i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vildsvinsjakt

Jakttiden för vildsvin sträcker sig från 1 april till 31 januari. Årsunge är lovlig hela året. Sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad.

Regional förvaltningsplan för klövvilt i Kalmar län Pdf, 1.2 MB.

Vildsvin i Kalmar län

Vildsvinen är utbredda i hela Kalmar län, på fastlandet och mer sporadiskt på Öland. Etableringen har inneburit ett ökat jaktvärde för jägarna men också betydande konflikter som medför stora utmaningar. De skador som vildsvin orsakar är stora. Till skadeområden räknas trafiken, lantbruk, skog, värdefulla natur och kulturmiljöer, trädgårdar och offentliga rekreationsytor. Fast etablering av vildsvin på Öland är olämpligt utifrån den känsliga naturen

Det effektivaste sättet att reducera en vildsvinspopulation är att fokusera jakten på suggor och gyltor (reproduktiva hondjur), särskilt under perioden oktober till december. Under denna period har färre suggor smågrisar än under januari till maj. Det medför mindre risk att skjuta sugga som har smågrisar. 

Om du har fällt ett vildsvin ska du skicka prov till ett ackrediterat laboratorium för trikinanalys. Det kan utföras kostnadsfritt.

Kostnadsfri trikinanalys, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Det är också viktigt att varje fällt vildsvin rapporteras till viltdata.se detta för att kunna följa vildsvinspopulationerna. Vid behov av hjälp med rapporteringen, kontakta Jägareförbundet.

Webbplatsen Viltdata Länk till annan webbplats.

Svenska Jägareförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt

För att förebygga skador av vildsvin får jakträttsinnehavaren bedriva skyddsjakt året runt enligt de villkor som framgår av bilaga 4 Jaktförordningen (1987:905). Skyddsjakten innebär att regler om allmän jakttid, tillåten utrustning med mera kan behöva sättas ur spel.

Jaktförordningen (bilaga 4) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vilthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss