Vildsvinsjakt

Jakttiden för vildsvin sträcker sig från 16 april till 15 februari. Årsunge är lovlig hela året. Sugga med kultingar är fredad året runt.

Regional förvaltningsplan för klövvilt i Kalmar län Pdf, 1 MB.

Vildsvin i Kalmar län

Vildsvinen är utbredda i hela Kalmar län, på fastlandet och mer sporadiskt på Öland. Etableringen har inneburit ett ökat jaktvärde för jägarna men också betydande konflikter som medför stora utmaningar. De skador som vildsvin orsakar är stora. Till skadeområden räknas trafiken, lantbruk, skog, värdefulla natur och kulturmiljöer, trädgårdar och offentliga rekreationsytor. Fast etablering av vildsvin på Öland är olämpligt utifrån den känsliga naturen

Det effektivaste sättet att reducera en vildsvinspopulation är att fokusera jakten på suggor och gyltor (reproduktiva hondjur), särskilt under perioden oktober till december. Under denna period har färre suggor smågrisar än under januari till maj. Det medför mindre risk att skjuta sugga som har smågrisar. 

Om du har fällt ett vildsvin ska du skicka prov till ett ackrediterat laboratorium för trikinanalys. Det är också viktigt att varje fällt vildsvin rapporteras till viltdata.se detta för att kunna följa vildsvinspopulationerna. Vid behov av hjälp med rapporteringen, kontakta Jägareförbundet.

Swedacs sida om trikinanalys Länk till annan webbplats.

Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Viltdata Länk till annan webbplats.

Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt

För att förebygga skador av vildsvin får jakträttsinnehavaren bedriva skyddsjakt året runt enligt de villkor som framgår av bilaga 4 Jaktförordningen (1987:905). Skyddsjakten innebär att regler om allmän jakttid, tillåten utrustning med mera kan behöva sättas ur spel.

Kontakt