Jakt på allmänt vatten

Du måste söka individuellt tillstånd för att jaga på allmänt vatten i Kalmar län.

Ansökningsavgiften är 1 660 kronor. Avgiften betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5050-1972 samtidigt som ansökningshandlingarna lämnas in till Länsstyrelsen.

I ansökan ska framgå, förnamn, efternamn, personnummer, folkbokföringsort, telefonnummer, mejladress, vilken/vilka kommun/er som jakten kommer bedrivas, samt särskilda skäl för ansökan.

Ansökan kan sändas via epost till kalmar@lansstyrelsen.se

Karta

Karta över gräns mellan allmänt och enskilt vatten Pdf, 1.4 MB.

Kontakt

Vilthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)