Rapport om utplantering av fisk och kräftor

När utplanteringen är genomförd ska du rapportera det till Länsstyrelsen. Rapporten ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 december det året tillståndet gäller för.Fyll i om du vill ha en automatisk bekräftelse på din rapport


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss