Rapport om utplantering av fisk och kräftor

När utplanteringen är genomförd skall inrapportering ske till Länsstyrelsen. Rapporten skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 december de året tillståndet gäller för.Fyll i om du vill ha en automatisk bekräftelse på din rapport


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss