• Eldningsförbud i hela länet

    Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansökan om tillstånd till fiske med elektrisk ström inom Jönköpings länOvanstående person ska ha genomgått erforderlig utbildning i elfiske
Om personen inte tidigare haft dispens för elfiske från Länsstyrelsen i Jönköpings län, skall intyg, original eller kopia, från utbildningen eller som visar dokumenterad erfarenhet från tidigare elfisken bifogas ansökan
När ska elfisket utföras


Var skall elfisket utföras
Bilagor kan för närvarande inte bifogas formuläret och behöver istället skickas in separat. Hänvisa till objektets namn. Bilagor skickas till: jonkpoing@lansstyrelsen.se

Kontakt