Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansökan om utplantering av fisk och kräftor

Innan du fyller i formuläret ska du läsa om villkoren för utplantering.

Utplantering av fisk och kräftor, Fiskevårdsåtgärder

Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716) §16:

För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller att anlägga och driva en fiskodling krävs tillstånd av länsstyrelsen.

Tillstånd får inte ges för sådana fiskarter eller fiskstammar som är olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Tillstånd får inte heller ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar.

Enligt Fiskelagen 1993:787 §42 första stycket döms böter till den som med uppsåt eller av oaktsamhet planterar ut fisk, flyttar eller odlar utan tillstånd.Fyll i om du vill ha en automatisk bekräftelse på din anmälan
Säljs fiskekort
Säljs fiskekort


Utplantering i
Utplantering i


KoordinaterSlutet vattensystem * (obligatorisk)
Slutet vattensystem


Finns fiskgaller vid utlopp * (obligatorisk)
Finns fiskgaller vid utlopp


DammÄr sjön/dammen rotenonbehandlad
Är sjön/dammen rotenonbehandladUtplantering avÄr fiskerättsägarna underrättade om att utplanteringen skall utföras * (obligatorisk)
Är fiskerättsägarna underrättade om att utplanteringen skall utföras
Leverantör och alternativ leverantör av utplanteringsmaterial eller från vilket vatten
Senast företagen utplantering i samma vattenNär tillstånd har beviljats och utsättningen ägt rum ska rapport på utsättningen skickas in till länsstyrelsen. Du kan välja mellan att göra det digitalt eller på pappersblanketten som medföljer tillståndet.
När tillstånd har beviljats och utsättningen ägt rum ska rapport på utsättningen skickas in till länsstyrelsen. Du kan välja mellan att göra det digitalt eller på pappersblanketten som medföljer tillståndet.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss