Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

Uppdraget som fisketillsynsperson

Fisketillsynspersonen har tillsyn över fiske utifrån fiskelagstiftningen och lokala fiskebestämmelser. Lokala bestämmelser är de som fastställts av berörda fiskerättsägare, det vill säga fiskevårdsområde eller fiskearrendator.

Gör din ansökan så här

  1. Skriv ut och fyll i blanketten Ansökan
  2. Skicka blanketten till Länsstyrelsen i det län som den sökanden är folkbokförd. Om det är Jönköpings län, skicka den till:

    Länsstyrelsen i Jönköpings län
    551 86 Jönköping

    jonkoping@lansstyrelsen.se

Hur skaffar jag utbildning som krävs

För att få fisketillsynsförordnande måste du ha fyllt 18 år, vara lämpligt för uppdraget samt genomgått grundutbildning i fisketillsyn. I grundutbildningen får du bl a lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet, befogenheter, yrkesetik och fisketillsyn i praktiken med mera.

Den som har genomgått en grundutbildning ska minst vart sjätte år sedan genomgå en fortbildning.

Utbildningen ska ledas av en instruktör eller en utbildningsledare och anordnas av länsstyrelsen, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sveriges Fiskevattenägareförbund eller andra förbund, organisationer och föreningar. Länsstyrelsen ska säkerställa att utbildningen ger deltagarna de kunskaper som krävs för att kunna utöva den tillsyn som uppdraget kräver och ska godkänna de utbildningar som anordnas av något annat organ än länsstyrelsen.

Intresseanmälan till grundutbildning i fisketillsyn

Intresseanmälan till fortbildning i fisketillsyn

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss