Skötsel av djur

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Kontakta oss om du misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete. Den operativa djurskyddskontrollen på regional och lokal nivå sköts av Länsstyrelsen. Vi utför djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroll av djurhälsopersonal. Syftet med vårt djurskyddsarbete är att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Djur på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Misstänker du att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen.

Om du vill anmäla att djur far illa ken du ringa eller mejla till våra djurskyddshandläggare. Du hittar kontaktuppgifter i botten på denna sida.

Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn.

Telefonen är öppen vardagar 9-12.

För akuta ärenden som inte kan vänta till nästa vardag kan du under övrig kontorstid ringa vår växel på 010-225 30 00. Utanför kontorstid kan du kontakta Polisen på telefon 114 14 om situationen för djuren anses vara så akut att anmälan inte kan vänta till nästa vardag.

Om ditt ärende rör jakt och vilt ska du ringa vår växel på 010-225 30 00.

Länsstyrelsen ansvarar inte för alla djurfrågor

  • Om anmälan gäller djur som är störande för omgivningen till exempel skällande hundar, ska kommunen kontaktas.
  • Vi ansvarar inte för vilda djur. Om du hittar skadat vilt kontaktar du Polisen genom att ringa 114 14.

För dig som har djur

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller runt om i länet. Syftet med kontrollerna är att se till att djurskyddslagstiftningen följs. Vi gör både förebyggande kontroller (på framförallt djur inom lantbruket), men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Olika slags djur på Jordbruksverkets webbplats
länk till annan webbplats

Ibland behövs tillstånd

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur. Till exempel för att ha många hundar eller hästar eller om du har en yrkesmässig verksamhet. Detta är tillstånd enligt djurskyddslagen §16.

Kontakt

Funktionen för djurskydd

(Telefontid vardagar 9–12)