Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen fortsätter arbeta för ett säkrare Jämtland

Som värdland under Försvarsmaktsövningen Aurora 23, fick Sverige öva på förmågan att erbjuda stöd till utländska trupper.

Vi lever i en värld som blir mer och mer osäker. Under förra året genomfördes aktiviteter som stärkte Sveriges och länets motståndskraft. Och det här är bara ett exempel på vad Länsstyrelsen i Jämtlands län gjorde 2023.

En viktig del i Länsstyrelsens arbete är att samordna, förebygga och begränsa skadorna vid olika kriser och olyckor. Därför genomförde Länsstyrelsen under 2023 en rad förberedande aktiviteter. Tillsammans stärkte arbetet Sveriges och länets motståndskraft och förmåga att agera snabbt och effektivt om krisen skulle dyka upp.

Tre av de viktigaste aktiviteterna var:

Aurora: Ett länsövergripande samarbete under Försvarsmaktsövningen Aurora 23. Som värdland fick Sverige öva på förmågan att erbjuda stöd till utländska trupper. Det skedde genom att samordna US Marines transporter genom länet – från ankomsten vid Storlien till avresan till Dalarna dagen efter.

Länsstyrelsen samlade aktörer från kommuner, polis, räddningstjänst, region, Trafikverket, Försvarsmakten och Inlandsbanan till flera konferenser för att dela information och skapa en gemensam lägesbild.

Jemten: En turné för att höja kunskapen hos länets kommuner. Syftet med utbildningsinsatsen var att pröva, utveckla och stärka ledningsförmågan vid större insatser och höjd beredskap.

Fyra av åtta kommuner genomförde övningen under 2023, och andra hälften i början av 2024. Övningen Jemten har stärkt länets förmåga att hantera svåra samhällsstörningar och höjd beredskap.

Bild på svensk, kvinnlig soldat i militärfordon.

Nationella beredskapsveckan: Den årliga beredskapsveckan hade 2023 temat Öva! Inom den ramen skapade Länsstyrelsen sju filmer med landshövdingen. I filmerna berättade hon vad hon gjorde för att förbereda sig. Varje film berörde olika ämnen;

  • Information
  • Mat
  • Vatten
  • Värme
  • Kontanter
  • Hjälpa andra
  • Reflektion

Länsstyrelsen uppmanade också länsinvånarna att varje dag minska användningen av en bekvämlighet. Dessutom delade Länsstyrelsen MSB:s eget material under temat ”Sju dagar”. I materialet fick man veta att det är sju dagar som du som privatperson förväntas klara dig med egen hemberedskap.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss