Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Full koll – hjälp till vuxna om ungdomar och alkohol

Illustration: Hugo Sandsjö.

För att stötta föräldrar och andra vuxna har Sveriges länsstyrelser tagit fram kommunikationsmaterialet ”Full koll”. Det är ett verktyg som ge information om ungdomar, alkohol och andra droger.

Alkohol och andra droger kan ge negativa konsekvenser på flera olika sätt. Det gäller framför allt unga. Som vuxen är det därför viktigt att sätta tydliga gränser.

Undersökningar visar att föräldrars och andra vuxnas gränser, bidrar till minskad konsumtion bland ungdomar.

- Att fler ungdomar väljer att skjuta upp sin alkoholdebut och att färre börjar använda droger överhuvudtaget, är väldigt bra. Det leder förhoppningsvis till att de även i vuxen ålder har en mer restriktiv inställning till alkohol och andra droger.

Fokus på ungdomar

– Fokus på barn och unga är en viktig del i det förebyggande arbetet.

Det säger Catrine Skoglund, ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen Jämtlands län. ANDTS är en förkortning som betyder alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Tips och fakta om droger

Den nylanserade webbplatsen Fullkoll.nu hjälper och peppar vuxna att sätta tydliga gränser. På hemsidan finns konkreta tips och fakta om olika droger.

– Vi vet att ingen kan ha 100 procent koll på sin tonåring. Så vi vill ge föräldrar och andra viktiga vuxna bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till ungas relation till alkohol och andra droger.

När man har den kunskapen och tryggheten kan det vara lättare att säga nej. Dessutom visar undersökningar att ungdomar uppskattar tydliga gränser, säger Catrine Skoglund.

Verktyg och material

Förutom förebyggande tips till föräldrar och andra viktiga vuxna innehåller Fullkoll.nu verktyg och material till:

  • kommuner,
  • civilsamhälle och
  • andra aktörer.

Materialet består bland annat av affischer. De kan användas i olika verksamheter och kommunikationsinsatser. De passar också bra att dela i sociala medier.

– I verktygslådan som Fullkoll.nu erbjuder finns olika typer av material som vi hoppas ska vara användbart i olika sammanhang, säger Catrine Skoglund.

Nationellt samarbete

- Om vi är många aktörer som hjälps åt kan det få stor genomslagskraft i hela landet, säger Catrine Skoglund.

Fakta om arbetet:

  • Länsstyrelserna har uppdrag från regeringen att samordna arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) i respektive län. Nya Fullkoll.nu är en del i det arbetet.
  • ANDTS-strategin innebär särskilda insatser kring barn och unga, där ett fokus är att minska ungas alkohol- och droganvändning.
  • Strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk.

Besök hemsidan Full koll Länk till annan webbplats.

Läs mer om vårt arbete med ANDTS-samordning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss