Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets vattendrag mår allt bättre tack vare restaureringsarbetet

Bilden visar ett exempel på det omfattande restaureringsarbete av vattendrag, som bedrivs i länet i dag.

– Vårt arbete ger resultat. Kvaliteten på våra vatten är fortfarande för låg när det gäller livsmiljö för djur och växter men vårt restaureringsarbete förbättrar situationen.

Det säger Elin Götzmann, målansvarig för miljömålet Levande sjöar och vattendrag på Länsstyrelsen.

I dagarna publiceras den årliga miljömålsuppföljningen för Jämtlands län. Läs rapporten här. Länk till annan webbplats.

Ett av glädjeämnena är den positiva utvecklingen för miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Jämtlands län är ju ett vattenrikt län. Här finns väldigt många fina vattendrag och sjöar.

Men bara en tredjedel av länets 4 000 sjöar, åar och älvar, uppnår gällande miljökvalitetsnormer. Normerna är de regler som anger kvaliteten på bland annat vatten.

Orsaken till att kvaliteten är för låg, är bland annat flottning, vattenkraft och skogsbruk. I dag pågår dock ett omfattande restaureringsarbete av vattendrag påverkade av flottningsverksamhet och det ger goda effekter.

Två stora projekt

Arbetet sker bland annat i Länsstyrelsens två stora projekt Ecostreams for Life och Rivers of Life.

Läs om projekten Länk till annan webbplats.

Under 2023 har Länsstyrelsen lagt tillbaka stora mängder stenblock, sten och grus. Det har gjorts i 15 olika vattendrag på en sträcka av sammanlagt 15 kilometer.

– Vi gör det för att återskapa livsmiljöer som påverkats av tidigare flottningsverksamhet. Och detta jobb ger resultat i form av förbättrade livsmiljöer för både växter och djur.

Det säger Anna Rost som arbetar som projektledare på Länsstyrelsen.

Fakta:

  • 24 vandringshinder har tagits bort. Det gäller 17 vägtrummor och sju dammar.
  • Sommaren 2023 revs en damm i Fillstabäcken i Östersunds kommun. I bäcken har redan vandringsöring från Storsjön setts uppströms, ovanför platsen för den rivna dammen.

– Det är mycket arbete kvar att göra för att nå miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Men arbetet ger effekt och utvecklingen är positiv, säger, Elin Götzmann och Anna Rost.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss