Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Laddmöjligheterna fortsätter öka mycket i länet

En elbil laddas vid en laddstation.

En viktig del i länets klimatomställning är att öka tillgängligheten på laddstationer. Under 2023 ökade antalet laddpunkter i länet med 26 procent jämfört med året innan. Det här är bara ett av alla projekt Länsstyrelsen i Jämtlands län arbetat med under 2023.

En stor del av länets utsläpp kommer från transporter och arbetsmaskiner. Att minska utsläppen av koldioxid genom ökad elektrifiering är ett viktigt arbete för Länsstyrelsen.

För en lyckad klimatomställning med minskade utsläpp krävs det att man kan ladda sitt fordon på ett smidigt sätt.

Fler laddpunkter – fler elbilar

Förra året ökade antalet allmänna laddpunkter i länet till 727 stycken. Det är 26 procent fler än året innan. Samtidigt ökade antal laddbara bilar till 4 051 stycken. Det är 47 procent fler än föregående år.

Begreppsförvirring? Vad är vad?

  • En laddstation är en plats där du kan ladda din elbil.
  • En laddpunkt är ett ladduttag på en laddstation.
  • På en laddstation finns ofta fler laddpunkter.
Elbil som laddas på laddstation.

Engagemang och kunskap

Kunskap och samarbete är nyckeln för en fortsatt, positiv utveckling. Det är viktigt att näringslivet ser möjligheterna med en klimatomställning. Företagarna behöver därför känna sig engagerade och förstå hur de kan ta del av de olika stöden som finns.

Här spelar informationskampanjer, konferenser och möten med näringslivet stor roll för utbyggnaden av länets laddinfrastruktur.

För att skapa effektiva klimatinvesteringar, samarbetar Länsstyrelsen med exempelvis:

  • Regionen,
  • Energikontoret,
  • Naturvårdsverket och
  • kommunerna.

Arbetet sker bland annat genom Klimatklivet och Elektrifieringspiloterna. Om alla ansökningar som kom in under 2023 beviljas, kommer det att leda till en kraftig minskning av utsläppen under kommande år.

Kort om:

  • Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet betalas ut av Naturvårdsverket.
  • Elektrifieringspiloterna är ett stöd till ökad elektrifiering av tunga vägtransporter. Målet är att bidra till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål. Stödet betalas ut av Energimyndigheten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss