Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Det finns också separata stöd för laddstationer att söka både för privatpersoner och andra aktörer.

Investeringsstöd från Klimatklivet

Ansökningsomgångar under 2021

Samtliga ansökningsomgångar för 2020 är nu genomförda. Beslut för ansökningar i den senaste omgången planeras till början av 2021.

Klimatklivet håller öppet för ansökningar fyra perioder under 2021:

 • 18–29 januari. Observera! E-tjänsten stänger kl 17.00 den 29 januari.
 • 13–27 april
 • 24 augusti – 9 september
 • 8–18 november.

Information om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vem kan söka?

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Vad kan du få stöd för?

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
 • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Vilka uppgifter behöver du ange i din ansökan?

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanfattning av de uppgifter som du behöver ange i vår e-tjänst för Klimatklivet.

Uppgifter som behövs i ansökan till Klimatklivet (vägledning)PDF

Mall med de frågor som finns i e-tjänstenWord

Sedan 2015 har regeringens satsning Klimatklivet gett olika länsorganisationer pengar för många åtgärder, se nedan. Besluten är tänkta att långsiktigt bidra till att minska utsläpp som påverkar klimatet negativt.

Laddstolpar

 • Bergs Tingslag Elektriska AB. Beviljat stöd om 4 820 000 kronor för uppförande av laddstationer för elfordon.
 • Östersunds kommun. Beviljat stöd om 755 000 kronor för uppförande av laddstationer för elfordon.
 • Östersundshem. Beviljat stöd om 695 060 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Region Jämtland Härjedalen. Beviljat stöd om 600 000 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Jämtkraft AB. Beviljat stöd om 450 000 kronor för uppförande av snabbladdningsstationer i länet.
 • Årehus AB. Beviljat stöd om 300 000 kronor för uppförande av snabbladdare för elfordon i Järpen.
 • Berners Person och Transportbilar AB. Beviljat stöd om 218 075 kronor för uppförande av publika och icke-publika laddstationer.
 • Bee Charging Solutions AB. Beviljat stöd om 165 000 kronor för uppförande av publika normal- och snabbladdstationer för elfordon i Bräcke.
 • Östersundshem. Beviljat stöd om 200 000 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Bee Charging Solutions AB. Beviljat stöd om 165 000 kronor för uppförande av publika normal- och snabbladdstationer för elfordon i Storlien.
 • Åre Station AB. Beviljat stöd om 131 260 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Bostadsrättsföreningen Fjällbjörken. Beviljat stöd om 130 000 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Årehus AB. Beviljat stöd om 129 500 kronor för uppförande av laddstationer för elfordon.
 • Kardusen samfällighet. Beviljat stöd om 92 500 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • A P Korv i Brunflo AB. Beviljat stöd om 83 000 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Angora AB i Sveg. Beviljat stöd om 83 000 kronor för uppförande av snabbladdningstation i Sveg.
 • Scandic Hotels AB. Beviljat stöd om 81 150 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Storhogna Högfjällshotell och Spa AB. Beviljat stöd om 75 500 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Diös Fastigheter AB. Beviljat stöd om 75 000 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Diös Fastigheter Åre Mörviken AB. Beviljat stöd om 65 510 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • TPS Fastigheter AB. Beviljat stöd om 57 750 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Matmarknaden i Östersund. Beviljat stöd om 53 500 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Fastighetsbolaget Hagvägen 35 AB. Beviljat stöd om 52 750 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Swedavia. Beviljat stöd om 52 000 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Inlandsbanan AB. Beviljat stöd om 50 000 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Vålådalens Fastighets AB. Beviljat stöd om 48 500 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Nordic Outback Concept AB. Beviljat stöd om 25 000 kronor för uppförande av laddstationer för elfordon.
 • Årehus AB. Beviljat stöd om 23 750 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Hotel Nordica i Strömsund. Beviljat stöd om 21 750 kronor för uppförande av publik laddstation för elfordon.
 • Fortum Markets AB. Beviljat stöd om 21 500 kronor för uppförande av semisnabbladdning för elfordon i Östersund.
 • Advali AB. Beviljat stöd om 12 700 kronor för uppförande av icke-publik laddstation för elfordon.
 • Rexel Sverige AB. Beviljat stöd om 12 500 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • BRF Drommen 1. Beviljat stöd om 11 000 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.

Energikonvertering

 • NCC Industry AB. Beviljat stöd om 5 277 500 kronor för energikonvertering till träpellets.
 • Jämtlands Värme AB. Beviljat stöd om 2 500 000 kronor för fjärrvärme i Gäddede.
 • Skanska Industrial Solutions. Beviljat stöd om 2 325 000 kronor för energikonvertering av asfaltverket till förnybart bränsle.
 • Minera Skiffer AB. Beviljat stöd om 1 650 000 kronor för energikonvertering till fast biobränsle.
 • NCC Industry AB. Beviljat stöd om 1 200 000 kronor för konvertering till förnyelsebar energi.
 • Ulfsgårdens AB. Beviljat stöd om 1 200 000 kronor för energikonvertering till träpellets.
 • Kullsta 1132 AB. Beviljat stöd om 579 250 kronor för energikonvertering.
 • Fors Industrier AB. Beviljat stöd om 438 000 kronor för energikonvertering till fast biobränsle.
 • Bräcke kommun. Beviljat stöd om 357 600 kronor för fjärrvärme i Gällö.
 • Jämtkraft AB. Beviljat stöd om 300 000 kronor för fjärrvärme i Duved.
 • Bruksvallarnas fjällhotell. Beviljat stöd om 266 831 kronor för energikonvertering till träflis.
 • Grip Hem AB. Beviljat stöd om 150 000 kronor för Energikonvertering till luft/värmepump.

Informationsinsats

 • Åre kommun. Beviljat stöd om 175 000 kronor för informationsinsats till familjer i Åre kommun.

Fordon

 • Gasum AB. Beviljat stöd om 5 973 897 kronor för uppförande av tankstation för LGB HDV 100 (Flytande biogas).

Kriterier för att få stöd

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet åtgärderna har. Klimateffektivitet innebär minskning av utsläpp under åtgärdens livslängd delat med investeringskostnaden. Andra kriterier är bland annat:

 • Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.
 • Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el som kan omfattas av elcertifikat.
 • Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme.

Du måste få beslut om stöd innan du kan påbörja din åtgärd.

Åtgärden ska vara genomförd senast våren 2026.

Ladda bilen – bidrag för icke-publika laddstationer

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Stödet finns för flera målgrupper. Information om hur du ansöker finns hos Naturvårdsverket.

Laddstation för anställda

Detta investeringsstöd riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av anställda.

Laddstation för anställda hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Laddstation för privatpersoner i eget hus

Detta investeringsstöd riktar sig till privatpersoner som vill ha en egen laddstation vid hemmet.

Laddstation för privatpersoner i eget hus hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare