Stöd för samarbeten 2023-2027

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns stöd för samarbete, de är:

  • Livsmedel och besöksnäring

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar

Utlysning

Kommande utlysningar

1 september – 30 oktober 2023, budget 3 000 000 kronor

Ansökningsomgångar

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt