Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Västernorrland

Maximal


möjlig


poäng

Risk för vattenbrist

4

400


400

Lönsamhet

5

200


200

Kostnadseffektivitet

5

200


200

Näringsbelastning

4

50


50

Åtgärdsbehov övergödning

1

50


50

Dricksvatten vilda djur

1

50


50

Brist på vattenbiotoper

1

50


50

Summa


1000


1000

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in, avrop sker från central pott.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt