Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gotland Grey

Gotland Grey är ett tvåårigt projekt som syftar till utveckling av en lönsam värdekedja för grå kvalitetsull på Gotland. Fokus i satsningen är produkt- och produktionsutveckling kopplat till förädling av den grå ullen från gotlandsfåret, Gotland största fårras. Det långsiktiga målet är att öka möjligheterna till sysselsättning inom ullindustriell verksamhet på Gotland.

EU

Centralt för projektets genomförande är att utveckla former för affärsmässiga samarbeten som bidrar till att skapa förutsättningar för hållbar utveckling i hela värdekedjan – från tvättad ull via förädling till kund.

Mer information om Gotland Grey finns på projektets egen webbplats.

Gotlandgrey.com Länk till annan webbplats.

Gotländsk grå ull

Ull från gotlandsfår varierar från silvergrå till kolgrå, har en naturligt hög glans, är lockig och saknar i princip synligt krus. Ullen kan upplevas mer lik mohair än traditionell ull. Lammullen är mjuk och den vuxna ullen är relativt slitstark. Ullens lockar är långa och spunnet blir det ett garnet som är kompakt och har ett tungt, vackert fall. Det filtar lätt och blir slitstark, fin filt. Den grå ullen är vacker att färga och ger melerade toner.

Ull är ett lättskött material. Vädra och snötvätta hellre än tvätta. Ull är naturligt smuts- och vattenavvisande.

Enligt svensk lag måste får klippas minst en gång årligen, men de flesta mår bäst om de klipps två gånger årligen.

Det hände på nätverksträffen den 25 mars 2020

Det hände på nätverksträffen den 6 november 2019

Projektet Gotland Grey genomförs under perioden december 2018 – december 2020 och finansieras av länsstyrelsen med medel från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Kontakta gärna processledaren Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@gmail.com

Gotlandic grey wool

The wool from Gotland sheep varies from silver grey to charcoal grey, has a natural high gloss, is curly and lacks, in principle, visible mugs. The wool can be experienced more like mohair than traditional wool. The lamb wool is soft and the adult wool is relatively durable. The yarn becomes compact and has a heavy, beautiful fall. The grey wool gives lovely mottled tones when colored.

Wool is easy to maintain. Air it out or ”wash” in snow, rather than washing it. Wool is naturally dirt and water repellent.

According to Swedish law, sheep must be cut at least once a year, but most sheep feel best if they are cut twice a year.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss