Vind i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande och följer upp organisering och genomförande av insatser på regional och lokal nivå.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Integration och Agenda 2030

Under 2021 bjuder Länsstyrelsen i samarbete med Högskolan Dalarna in till en webbinarie-serie med fokus på Dalarna, Agenda 2030 och hållbar utveckling ur ett integrationsperspektiv.

Webbinarierna sätter integrationsfrågan i en bredare kontext, Agenda 2030 – långsiktig hållbar utveckling. Förhoppningen är att på så sätt främja en holistisk syn kring integration-/immigrationsfrågan. Målet är att detta ska bidra till dialog och tvärsektoriell samverkan i syfte att främja arbetet med regeringens mål: ”långsiktig hållbarhet och kvalitet i mottagandet” av nyanlända och ensamkommande barn.

Här nedan hittar du till alla seminarier.

Inspelade seminarier att se i efterhand:

Del 1: Ekologisk hållbarhet ur ett integrationsperspektiv, 13 april Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 2: Social hållbarhet ur ett integrationperspektiv, 10 juni, 1 (uppdelad i två delar) Länk till annan webbplats.

Del 2: Social hållbarhet ur ett integrationperspektiv, 10 juni, 2 (uppdelad i två delar) Länk till annan webbplats.

Del 3: Ekonomisk hållbarhet ur ett integrationsperspektiv, 6 okt Länk till annan webbplats.

Inbjudan till kommande seminarier

Del 4: Workshop – för ett långsiktigt och hållbart mottagande (11 nov)

Kontakt

Patric Samuelsson

Integrationsutvecklare

Gruppbrevlåda Integration Dalarna

Telefon 010-2250000

Ulrika Ankarberg

Integrationsutvecklare