Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev.

Länsstyrelseinstruktionen

Förordningen med länsstyrelseinstruktion styr Länsstyrelsens verksamhet. I den beskrivs bland annat

 • Länsstyrelsens uppgifter
 • myndighetens ledning
 • samråd med andra myndigheter i vissa frågor
 • regler för olika delegationer
 • anställningsförfarande
 • landshövdingens tjänstebostad
 • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Förordning med länsstyrelseinstruktion Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag och riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen. Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Länsstyrelsens regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsordning

Alla myndigheter är skyldiga att ha en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs och beslutas myndighetens organisation, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, till de delar det inte är reglerat i lag eller förordning.

Organisation

Organisationsskiss länsstyrelsen i Dalarnas län. Organisationsstrukturen är även återgiven i text under rubriken "Vår organisation består av".

Vår organisation består av:

Länsledning

Funktionen för ledningsstöd

Avdelningen för naturvård

 • Enheten för vilt
 • Enheten för naturskydd
 • Enheten för naturförvaltning
 • Enhetel för fjällförvaltning

Avdelningen för hållbar utveckling

 • Enheten för Agenda 2030
 • Enheten för landsbygdsutveckling
 • Enheten för djurvälfärd och livsmedel
 • Enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd

Avdelningen för miljö och samhällsplanering

 • Enheten för vatten
 • Enheten för miljöprövning och vattenverksamhet
 • Enheten för miljötillsyn och efterbehandling
 • Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering

Avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd

 • Enheten för intern service
 • Enheten för ekonomi, personal och kommunikation
 • Rättsenheten
 • Enheten för samhällsskydd

Insynsråd

Vårt insynsråd

Delegationer

 • Miljöprövning
 • Viltförvaltning

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)