Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av en instruktion. Varje år tar regeringen även fram ett regleringsbrev för hur Länsstyrelsen ska arbeta. Länsstyrelsen rapporterar resultatet till regeringen i en årsredovisning.

Länsstyrelseinstruktionen

Länsstyrelseinstruktionen styr vår verksamhet. I den beskrivs bland annat

 • våra uppgifter
 • hur vi ska samråda med andra myndigheter
 • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Förordning med länsstyrelseinstruktion Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag till Länsstyrelsen, riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen.

Länsstyrelsens regleringsbrev, Ekonomistyrningsverket Länk till annan webbplats.

Årsredovisning

Länsstyrelsen ska lämna en redovisning till regeringen varje år. Den beskriver vad vi har gjort under året och vilka resurser vi använt för detta.

Årsredovisning 2022

I vår årsredovisning presenterar vi det arbete som skett på myndigheten under året.

Årsredovisning 2022
Länsstyrelsen i Dalarnas län Länk till annan webbplats.

Tidigare år

Samtliga årsredovisningar finns i publikationsarkivet.

Publikationer

Landshövding Lena Sommestad

Organisation

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Vår organisation består av:

Länsledning

Funktionen länsledningskoordinator

Avdelningen för naturvård

 • Enheten för vilt
 • Enheten för naturskydd
 • Enheten för naturförvaltning
 • Enhetel för fjällförvaltning

Avdelningen för hållbar utveckling

 • Enheten för Agenda 2030
 • Enheten för landsbygdsutveckling
 • Enheten för djurvälfärd och livsmedel
 • Enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd

Avdelningen för miljö och samhällsplanering

 • Enheten för vatten
 • Enheten för miljöprövning och vattenverksamhet
 • Enheten för miljötillsyn och efterbehandling
 • Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering

Avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd

 • Enheten för intern service
 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • Kommunikationsenheten
 • Rättsenheten
 • Enheten för samhällsskydd
 • Säkerhetsskyddsenheten

Insynsråd

Vårt insynsråd

Delegationer

 • Miljöprövning
 • Viltförvaltning

Miljöprövning på sidan Prövning av miljöfarlig verksamhet

Viltförvaltning på sidan Jakt och vilt

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss