Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Insynsråd

Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Det betyder att landshövdingen är direkt ansvarig inför regeringen och insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet ska vara ett stöd för landshövdingen och verksamheten. Rådet utses av regeringen efter förslag från landshövdingen. Rådet sammanträder cirka 3-4 gånger per år.

Regeringen har förordnat följande ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Dalarnas län:

  • Elin Norén, regionråd
  • Kjell Grundström, ordförande Sparbanksstiftelsen
  • Per Henriksson Lerström, kyrkoherde och kontraktsprost
  • Ulrika Liljeberg, riksdagsledamot
  • Ronny Modigs, chef Dalregementet
  • Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket

Kontakt

Länsledningens sekreterare

Telefon 010-2250287

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss