Insynsråd

Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Det betyder att landshövdingen är direkt ansvarig inför regeringen och insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet ska vara ett stöd för landshövdingen och verksamheten. Rådet utses av regeringen efter förslag från landshövdingen. Rådet sammanträder cirka 3-4 gånger per år.

Regeringen har förordnat följande ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Dalarnas län:

  • Anders Ahlgren
  • Marie-Louise Falkland
  • Roza Güclü-Hedin
  • Martin Moraeus
  • Anna Ehrenberg
  • Christina Eriksson
  • Thomas Agneteg

Kontakt

Länsledningens sekreterare

Telefon 010-2250287

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss