Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

17 ikoner som representerar de 17 globala målen.

Agenda 2030

Agenda 2030 är Förenta Nationernas plan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Länsstyrelsen ska bidra till att nå målen för Agenda 2030.

Agenda 2030 i Dalarnas län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen i Dalarnas läns strategiska arbete och verksamhetsplanering. Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer

Nulägesanalys för Agenda 2030 i Dalarna

En viktig del i att styra arbetet för Agenda 2030 åt rätt håll ligger i att kunna följa utvecklingen i länet över tid. För att tillgodose behovet av en lägesbild över de globala målen i länet har Länsstyrelsen i Dalarna uppdragit åt konsultföretaget Sweco att ta fram en Nulägesanalys för Agenda 2030 i Dalarna. Fokus för analysen har varit att identifiera både styrkeområden och utmaningar som är specifika för vårt län, att få en bild av hur hållbart Dalarna är idag.

Rapport 2022:09 Nulägesanalys för Agenda 2030 i Dalarna Länk till annan webbplats.

Agenda 2030 och Länsstyrelsens uppdrag

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.

De globala målen handlar om att

  • utrota fattigdom och hunger överallt
  • bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder
  • bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
  • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
  • vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först
  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Länsstyrelsen ska

  • främja arbetet med Agenda 2030
  • i samverkan med andra aktörer i länen bidra till att genomföra målen på regional och lokal nivå
  • redovisa utvecklingen till regeringen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss