Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Stödet är indelat i undergrupper

De olika undergrupperna inom stödet investeringsstöd för ökad konkurrenskraft har en egen budget per beslutsomgång inom respektive inriktning av stödet

 • 15 miljoner kronor i budget för beslutsomgången för djurstallar eller inhysningssystem
 • 7,7 miljoner kronor i budget för beslutsomgången gällande täckdikning, växthus, energiskog, ny teknik
 • 5,0 miljoner kronor i budget för beslutsomgången för torkning och lagring efter skörd
 • 1,0 miljoner kronor i budget för beslutsomgång för minskad ammoniakavgång.

Beslutsomgång

Beslutsomgång 2024: 1 februari – 31 maj

Kommande beslutsomgång

2025

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

320

Lönsamt företag

240

Lönsam investering

240

Behov av stöd

200

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2024.

Stöd får lämnas för utgifter och kostnader som avser

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för ny-, om- och tillbyggnation eller inköp av stallar eller motsvarande inhysningssystem för djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion. Detta omfattar:

 • mjölk- och ägghantering eller liknande,
 • foderhantering,
 • gödselhantering,
 • personalutrymmen.
 • mobila anläggningar, och
 • annan fast inredning.

Beslutsomgång

Beslutsomgång 2024: 1 februari – 31 maj

Kommande ansökningsomgång

2025

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul

Maximalt möjlig poäng

Ökad lönsamhet

320

Lönsamt företag

200

Lönsam investering

280

Behov av stöd

200

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2024.

Stöd får lämnas för utgifter och kostnader som avser

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för anläggning av energiskog på åkermark. Detta omfattar:

 • inköp av plantor,
 • plantering, och
 • skyddsstängsling.

Beslutsomgång

Beslutsomgång 2024: 1 februari – 31 maj.

Kommande beslutsomgång

2025.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

320

Lönsamt företag

280

Lönsam investering

200

Behov av stöd

200

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2024.

Stöd får lämnas för

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för ny- och omläggning av täckdikning.

Beslutsomgång

Beslutsomgång 2024: 1 februari – 31 maj.

Kommande beslutsomgång

2025.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Livsmedel

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

320

Lönsamt företag

200

Lönsam investering

180

Behov av stöd

160

Livsmedel

140

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2024.

Stöd får lämnas för utgifter och kostnader som avser

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar. Detta omfattar även:

 • bevattning,
 • växtnärings- och växtskyddsmedelshantering,
 • kompostering, och
 • system för att möjliggöra kretsloppsodling.

Beslutsomgång

Beslutsomgång 2024: 1 september – 30 november.

Kommande beslutsomgång

2025.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

320

Lönsamt företag

240

Lönsam investering

240

Behov av stöd

200

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2024.

Stöd får lämnas för

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för ny-, om- och tillbyggnation av anläggning för torkning och lagring efter skörd.

Beslutsomgång

Beslutsomgång 2024: 1 februari – 31 maj.

Kommande ansökningsomgång

2025.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

320

Lönsamt företag

240

Lönsam investering

240

Behov av stöd

200

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2024.

Stöd får lämnas för utgifter och kostnader som avser

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utrustning som möjliggör innovativa hållbara produktionssystem. Utrustningen ska vara:

 • baserad på teknik som är ny på den svenska marknaden, och
 • får inte vara spridd till mer än fem procent av jämförbara lantbruksföretag.

Beslutsomgång

Beslutsomgång 2024: 1 februari – 30 april.

Kommande beslutsomgång

2025

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2024.

Stöd får lämnas för utgifter och kostnader som avser

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för investeringar som minskar ammoniakavgång. Detta omfattar:

 • tak på gödselvårdsanläggningar, eller
 • teknik för surgörning av gödsel samt myllningsutrustning för spridning av gödsel.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd

Telefon, växel: 010-225 00 00

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss