Investeringsstöd för kalkfilterdiken

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Beslutsomgång

Ingen planerad beslutsomgång under 2024.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Hög lerhalt
  • Åtgärdsbehov fosfor

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Hög lerhalt

300

Åtgärdsbehov fosfor

700

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande beslutsomgång eller utlysning

2025.

Stöd får lämnas för utgifter och kostnader

Investeringsstöd för kalkfilterdiken får lämnas för anläggning av kalkfilterdiken i kombination med ny- eller omläggning av täckdikning på block som utgörs av åkermark.

Stöd får lämnas om minst 90 procent av arealen på varje block som ingår i ansökan har en jord med lerhalt som överstiger 15 procent.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

  1. anläggningar inklusive fasta inventarier,
  2. material, och
  3. köp av tjänster.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd

Telefon, växel: 010-225 00 00

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss