Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Vill du förädla jordbruks-, trädgårds-, rennäringsprodukter eller naturprodukter till livsmedel kan du få stöd för investeringarna.

För att söka stödet måste du ha ett jordbruks-, trädgårds-­ eller rennäringsföretag eller driva ett företag som högst omsätter 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Beslutsomgång

1 april – 31 augusti 2024 med tillgänglig budget 2,4 miljoner kronor.

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Vi poängsätter alla ärenden. För de ärenden som ligger över minimipoängen fördelar vi budgeten till de som poängsatts högst så långt pengarna i budgeten räcker
i fallande ordning.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Dalarnas län har inga regionala prioriteringar inom detta stöd.

Vi har däremot valt att förstärka de nationella poängen/prioriteringarna inom områdena:

  • Ökad lönsamhet
  • Lönsam investering
  • Behov av stöd
  • Ökad sysselsättning
  • Nystartat företag

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

200

Lönsamt företag

120

Lönsam investering

195

Behov av stöd

140

Ökad sysselsättning

210

Nystartat företag

135

Summa

1000

Utlysning

Inga planerade utlysningar 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd

Telefon, växel: 010-225 00 00

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss