Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Beslutsomgång

Beslutsomgång 2024: 1 februari – 30 april med tillgänglig budget 1,6 miljoner kronor.

Kommande beslutsomgång

2025.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Ökad lönsamhet
  • Lönsam investering
  • Behov av stöd
  • Ökad sysselsättning
  • Nystartat företag

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

200

Lönsamt företag

120

Lönsam investering

195

Behov av stöd

140

Ökad sysselsättning

210

Nystartat företag

135

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd

Telefon, växel: 010-225 00 00

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss