Investeringsstöd för bevattningsdammar

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Beslutsomgång

Löpande hantering 2024. Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar endast nationella urvalskriterier.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Stöd får lämnas för utgifter och kostnader

Investeringsstöd för anläggning av bevattningsdammar får lämnas för utgifter
och kostnader som avser:

  1. anläggningar inklusive fasta inventarier, eller
  2. köp av tjänst.
  1. Med anläggningar och fasta inventarier, utöver bevattningsdammen, avses även anordningar för att:
    • leda in vatten i bevattningsdammen,
    • leda bort överskottsvatten, och
    • reglera inflöde och vattennivå i bevattningsdammen.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd

Telefon, växel: 010-225 00 00

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss