Anmälan av åteljakt för björn

Anmälan gäller för 2023 och ska senast vara inskickad 15 juli 2023.

Anmälan av åteljakt efter björn

Åtelansvarig

Åtel

Tidigare använd åtelplats * (obligatorisk)
Tidigare använd åtelplatsKontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss