Licensjakt varg

Jakt efter varg sker alltid under kontrollerade former i form av licensjakt eller skyddsjakt. Rätten att besluta om licensjakt efter varg ligger hos Länsstyrelsen.

Licensjakt efter varg 2023

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter varg i Dalarnas län under 2023. Jakten kommer bedrivs i två gränsrevir som Dalarna delar med andra län – Almhöjdenreviret och Reviret Tinäset. Totalt får högst 14 vargar fällas, sex (6) i Almhöjdenreviret och åtta (8) i Reviret Tinäset. Jakt får bedrivas från den 2 januari 2023 till och med den 15 februari 2023 eller till dess länsstyrelsen avlyser jakten.

Besluten

Du kan läsa besluten i sin helhet, i dem finns även kartor som visar jaktområdena.

Beslut om Licensjakt efter varg i Dalarnas och Gävleborgs län 2023 Pdf, 523.3 kB.

Beslut om licensjakt efter varg i Dalarna Västmanland och Örebro län 2023 Pdf, 594.8 kB.

Bred förankring över länsgränser

Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet samverkar om antal vargar i besluten om licensjakt. På så sätt minskar risken för att vargstammen påverkas negativt. I mellersta rovdjursförvaltningsområdet ingår Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Gävleborgs, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län. Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till dessa länsstyrelser för att rovdjursförvaltningen ska vara regionaliserad.

Jägarens ansvar

Du som ska jaga, se till att:

 • Vara införstådd med jaktens villkor (som finns beskrivna i de bifogade besluten)
 • Alltid ha med dig ditt statliga jaktkort, vapenlicens samt giltig ID-handling.

Så följer du jakten

Observera att jaktledaren är skyldig att minst en gång i timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvar om återstående tilldelning. SMS-tjänsten är en service från Länsstyrelsen som inte påverkar denna skyldighet.

Jaktområden

Reviret Tinäset

Jakten är avlyst. Läs mer här:

Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna avlyser licensjakten efter varg i jaktområdet Tinäset

Rapportera fälld eller påskjuten varg

Fälld eller påskjuten varg måste rapporteras till Länsstyrelsen utan dröjsmål och senast samma dag. I samband med anmälan om fälld varg informerar Länsstyrelsen om hur djuret ska hanteras, samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning.

För anmälan om fälld varg, samt för att få information om återstående tilldelning ring:
010-225 11 99 Vid anmälan ska skytten ange följande uppgifter:

 • Namn, adress och telefonnummer till skytten,
 • Namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare,
 • när djuret fällts eller påskjutits (datum och klockslag),
 • var djuret fällts eller påskjutits (jaktområde enligt detta beslut samt koordinater (RT90/Sweref99) eller plats som går att återfinna på karta 1:100 000),
 • djurets kön.

Fälld eller påskjuten varg måste rapporteras till Länsstyrelsen: 010-225 11 99

SMS-tjänst för information om aktuell tilldelning

För att underlätta och effektivisera informationsspridningen om återstående tilldelning och/eller avlysning under jakten rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst. Registrering till SMS-tjänsten görs enligt följande:

Skicka SMS till 073-123 95 38 (om du har svenskt abonnemang)
alternativt 0046731239538 (om du har utländskt abonnemang)

Ange följande meddelande:
Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Vargjakt

Exempel: Spara Anna Andersson Vargjakt

jaktområdet tinäset

Det rödmarkerade området utgör jaktområde för Tinäset.

Almhöjdenreviret

Totalt 6 vargar får fällas inom detta jaktområde

Rapportera fälld eller påskjuten varg

Fälld eller påskjuten varg måste rapporteras till Länsstyrelsen utan dröjsmål och senast samma dag. I samband med anmälan om fälld varg informerar Länsstyrelsen om hur djuret ska hanteras, samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning.

För anmälan om fälld varg, ring: 010-2249302, knappval 2.
Vid anmälan ska skytten ange följande uppgifter:

 • skyttens och jaktledarens namn, adress och telefonnummer,
 • när djuret fällts eller påskjutits (datum och klockslag),
 • var djuret fällts eller påskjutits (plats på karta, alternativt koordinater),
 • djurets kön.

För att få SMS om återstående tilldelning registrera dig på följande länk: https://www.idrelay.com/customersv6/lst/vastmanland/forms/sms-list.htm Länk till annan webbplats.

jaktområde Almhöjden

Det blåmarkerade området utgör jaktområde för Almhöjden.

Kontakt