Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Licensjakt lodjur

Jakt efter lodjur sker alltid under kontrollerade former i form av licensjakt eller skyddsjakt. Rätten att besluta om licensjakt efter lodjur ligger hos Länsstyrelsen.

Licensjakt efter lodjur 2024

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit beslut om licensjakt efter lodjur 2024. 17 lodjur får fällas i länet med start 1 mars, där jakten pågår som längst till 31 mars. Lodjursjakten får bedrivas inom 3 områden. Alla som deltar i jakten är skyldiga att känna till villkoren i beslutet.

Beslutet om licensjakt efter lodjur 2024 Pdf, 1.8 MB.

Jakten får bedrivas från och med den 1 mars 2024 till och med den 31 mars 2024 eller till dess Länsstyrelsen avlyser jakten. Lodjur får endast jagas under tiden från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Jakten kommer att avlysas:

  • när 7 honor har fällts eller
  • när det beslutade antalet djur fällts eller påskjutits och avräknats inom länet eller inom delområdena eller
  • när jakttiden löpt ut.

Information om att jakten är avlyst lämnas via telefonsvarare.

Högst 17 lodjur varav högst 7 vuxna honor får fällas i Dalarnas län, fördelat mellan områdena enligt tabell 1. Ungdjur bör av jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur. Jakten får bedrivas i tre delområden, vilket framgår av kartan över jaktområdet.

Jaktområden och fördelning

Område

Tilldelning

Honkvot

Södra och mitt

13

7

Varav i mitt högst

5

3

Norra

4

 

Karta över jaktområden

Högupplöst kartbild i länsstyrelserna karttjänst Länk till annan webbplats.

Förstora bilden

Den som har jakträtt för lodjur i de delområden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakten. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje tillfälle, se vidare under jaktledarens ansvar. Varje jägare ska inneha vapenlicens och giltigt statligt jaktkort.

Enligt jaktförordningen ska den som avser bedriva licensjakt efter lo anmäla sig till Naturvårdsverkets Jägarregister. Det finns tre olika sätt att registrera sig i Jägarregistret:

Du som ska jaga, se till att:

  • Vara införstådd med jaktens villkor (som finns beskrivna i de bifogade besluten)
  • Alltid ha med dig ditt statliga jaktkort, vapenlicens samt giltig ID-handling.
  • Minst en gång i timmen informera sig om hur många djur som återstår av tilldelningen i sitt jaktområde.

Fällt eller påskjutet lodjur måste rapporteras till Länsstyrelsen utan dröjsmål och senast inom en timme. I samband med anmälan om fällt lodjur informerar Länsstyrelsen om hur djuret ska hanteras, samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning.

Du rapporterar till Länsstyrelsen via telefon: 010-225 04 70

Vid anmälan ska skytten ange följande uppgifter:

  • skyttens och jaktledarens namn, adress och telefonnummer,
  • när djuret fällts eller påskjutits (datum och klockslag),
  • var djuret fällts eller påskjutits (inom vilket jaktområde och plats som går att återfinna på karta, alternativt koordinater där Sweref99 används i första hand och RT90 som alternativ).

När du vill veta återstående tilldelning ringer du samma nummer som för att anmäla fälld eller påskjutet lodjur.

Telefon 010-225 04 70

Tidigare år har vi använt en automatisk sms-tjänst för att informera om återstående tilldelning. På grund av juridiska skäl har vi inte längre möjlighet att använda den tjänsten.

Kontakt

Våra telefontider

Du når våra vilthandläggare, helgfria vardagar mellan klockan 08.30 och 11.30.

Övriga tider är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Beredskapstelefon rovdjur

Vid akuta rovdjursärenden

Från 1 oktober till 31 maj är finns beredskap mellan klockan 07:00-17:00 .

Från 1 juni till 30 september finns beredskap mellan klockan 07:00-20:00.

Under kontorstid går det bra att kontakta alla besiktningsmän eller någon handläggare.

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss