Licensjakt lodjur

Jakt efter lodjur sker alltid under kontrollerade former i form av licensjakt eller skyddsjakt. Rätten att besluta om licensjakt efter lodjur ligger hos Länsstyrelsen.

Licensjakt efter lodjur 2023

Jakten får bedrivas under tiden 1 mars 2023 – 31 mars 2023 eller tills dess att länsstyrelsen avlyser jakten om detta sker innan den 31 mars 2023.

Totalt får högst sjutton (17) lodjur varav högst sju (7) lodjur får utgöras av honor som väger över 14 kg i levandevikt, så kallad honkvot. Licensjakten får bedrivas inom två olika delområden som framgår i beslutet.

Omfattning

Område

Tilldelning

Honkvot

Hela länet

17

7

Varav i norra delen max

3

2

Högsta beslutade antal lodjur, samt högsta beslutade antal vuxna honor över 14 kg
levandevikt (honkvot), som får fällas i respektive delområde under licensjakten efter
lodjur i Dalarnas län 2022.

Lodjur får enligt 9 § jaktförordningen jagas från och med en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Beslut om licensjakt efter lodjur i Dalarnas län 2023 Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Jägarens ansvar

Du som ska jaga, se till att:

  • Vara införstådd med jaktens villkor (som finns beskrivna i de bifogade besluten)
  • Alltid ha med dig ditt statliga jaktkort, vapenlicens samt giltig ID-handling.

Så följer du jakten

Observera att den som jagar är skyldig att minst en gång i timmen informera sig
om hur många djur som återstår av tilldelningen i sitt jaktområde. SMS-tjänsten är en service från Länsstyrelsen som inte påverkar denna skyldighet.

Rapportera fälld eller påskjuten lodjur

Fälld eller påskjutet lodjur måste rapporteras till Länsstyrelsen utan dröjsmål och senast inom en timme. I samband med anmälan om fällt lodjur informerar Länsstyrelsen om hur djuret ska hanteras, samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning.

För anmälan om fällt lodjur, samt för att få information om återstående tilldelning ring:
010-225 04 70 Vid anmälan ska skytten ange följande uppgifter:

  • skyttens och jaktledarens namn, adress och telefonnummer,
  • när djuret fällts eller påskjutits (datum och klockslag),
  • var djuret fällts eller påskjutits (inom vilket jaktområde och plats som går att återfinna på karta, alternativt koordinater där Sweref99 används i första hand och RT90 som alternativ).

Fällt eller påskjuten lodjur måste rapporteras till Länsstyrelsen: 010-225 04 70

Information om aktuell tilldelning

För att underlätta och effektivisera informationsspridningen om återstående tilldelning och/eller avlysning under jakten rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst. Registrering till SMS-tjänsten görs enligt följande:

Skicka SMS till +46 (0) 769 447 627
Ange följande meddelande:
Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Lodjursjakt2023

Exempel: Spara Kalle Svensson Lodjursjakt2023

Jaktområden

 

Karta över jaktområden licensjakt efter lodjur 2023

Gränsen mellan jaktområdena från sydväst. Från länsgränsen längs Svartälven upp till kommungränsen ut till väg 26, därefter vägen upp till Vansbro. Från Vansbro längs E16 fram till väg 570 mot Leksand och vidare mot Leksand fram till korsningen med väg 938 mot Siljansnäs. Sedan följer gränsen skiftesgränserna mitt i Siljan fram till Enån i Rättvik. Från Rättvik längs väg 301 fram till Ingels och vidare längs väg 889 till lamborn och slutligen Rv50 ut till länsgränsen vid Svabensverk.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss