Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Licensjakt björn

Jakt efter björn sker alltid under kontrollerade former i form av licensjakt eller skyddsjakt. Rätten att besluta om licensjakt efter björn ligger hos Länsstyrelsen.

Licensjakt Björn 2022

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit beslut om licensjakt efter björn 2022.

48 björnar får fällas i länet med start 21 augusti och jakten pågår som längst till 15 oktober. Björnjakten får bedrivas inom sex områden. Alla som deltar i jakten är skyldiga att känna till villkoren i beslutet. 

Beslut om licensjakt efter björn 2022.

Information om resultatet av licensjakten på björn 2022

Du hittar information om fällda björnar i databasen Rovbase.

Databasen Rovbase Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera fälld eller påskjuten björn

Precis som tidigare år måste fälld eller påskjuten björn rapporteras till Länsstyrelsen inom två timmar.

Ring för att anmäla fälld eller påskjuten björn. Samma telefonnummer gäller om du vill veta återstående tilldelning.

Telefon 010-225 04 70

SMS-tjänst för information om aktuell tilldelning

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst. Registrering till SMS-tjänsten görs enligt följande:

SMS till telefon 0769 44 76 27 

Ange följande meddelande: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Björnjakt2022

Exempel: Spara Kalle Svensson Björnjakt2022

Jaktområden

Jakten är fördelad på fyra områden med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena. Antalet björnar som får skjutas inom varje område bestäms utifrån målet att björnstammen ska tillåtas att spridas söderut.

Karta över uppdelningen av björnjaktsområden 2022. Dalarnas län är uppdelat i 6 stycken delområden. Delområde 1 innefattar delområde 1a och är det nordligaste området. Sedan följer delområde 2 och 3. Delområde 4 är det sydligaste jaktområdet. Delområde 5 ligger strax norr om delområde 4, och delområde 6 är mellan delområde 2 och 5

Besiktning och hantering av fällda björnar

Länsstyrelsen förordnar besiktningspersoner som besiktar samtliga fällda djur. Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda djuret för Länsstyrelsens besiktningsperson.

Besiktningar kan komma att ske i fält, på besiktningsstation eller vid en vilthanteringsanläggning, utifrån vad jägaren avser göra med björnen. Skytten och/eller jaktledaren kan inte själva välja var besiktningen ska ske.

Försäljning av björnkroppar till vilthanteringsanläggning

Livsmedelsverket har meddelat förändring avseende hur björnar som ska säljas som livsmedel till en vilthanteringsanläggning ska hanteras. Med anledning av det behöver Länsstyrelsen göra vissa förändringar rörande hanteringen av björnar fällda under licensjakt. Den förändrade hanteringen berör björnar som ska säljas som livsmedel via en vilthanteringsanläggning.

Hur kommer det påverka dig som skjutit en björn?

Om du har för avsikt att sälja björnkroppen till en vilthanteringsanläggning behöver du tänka på följande:

  • Meddela redan vid anmälan om fälld björn att du avser sälja björnkroppen
  • Björnen får tas ur innan besiktningen men samtliga organ ska tas med till vilthanteringsanläggningen
  • Björnen får inte flås innan besiktningen
  • Björnen besiktas vid skottplats eller vid Karelius vilthanteringsanläggning

Du som inte tänker sälja din fällda björn anmäler som vanligt till Länsstyrelsen att du fällt en björn och Länsstyrelsens besiktningsperson meddelar sedan tid och plats för besiktning.

När får jakten bedrivas?

21 augusti 2022 till 15 oktober 2022 eller tills jakten avlyses. Från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

Hur många björnar får fällas?

48 djur totalt i Dalarnas län.

Tilldelning i de olika delområdena

Område

Tilldelning

Honkvot

Varav inom område 1a

1

10


Minst 5

2

73

10

4


4

2

1


5

116

8Totalt

48Vilka djur får fällas?

Samtliga björnar med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).

Länsstyrelsen rekommenderar att inte fälla årsunge.

Hur får jakten bedrivas?

Högst två hundar får användas samtidigt. Åteljakt är tillåten i Dalarnas län, men med särskilda villkor, Se filken "Åteljakt på björn" nedan. Upptag av björnspår med hund vid åtel är inte tillåtet.

Hur anmäler jag en fälld eller påskjuten björn?

Skytten ringer Länsstyrelsen på telefon 010-225 04 70 utan dröjsmål och senast inom två timmar.

Hur får jag veta hur många björnar som återstår att fälla?

Ring Länsstyrelsens telefonsvarare på telefon 010-225 04 70.

 Jakt vid åtel kommer att vara tillåtet vid årets licensjakt på björn. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är dock inte tillåtet.

Åtelmaterial får läggas ut från den 15 juli tills den sista björnen fällts, men inte längre än till jakttidens slut 15 oktober. Observera att tillstånd för åtel måste sökas från Länsstyrelsen innan åtel läggs ut. 

Fullständiga villkoren för åteljakt Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt