Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Licensjakt björn

Jakt efter björn sker alltid under kontrollerade former i form av licensjakt eller skyddsjakt. Rätten att besluta om licensjakt efter björn ligger hos Länsstyrelsen.

Licensjakt björn 2023

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit beslut om licensjakt efter björn 2023.

85 björnar får fällas i länet med start 21 augusti och jakten pågår som längst till 15 oktober. Björnjakten får bedrivas inom 4 områden. Alla som deltar i jakten är skyldiga att känna till villkoren i beslutet.

Ta del av beslutet om licensjakt efter björn 2023 i sin helhet. Pdf, 1.7 MB.

Information om resultatet av licensjakten på björn 2023

Du hittar information om fällda björnar i databasen Rovbase.

Databasen Rovbase Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera fälld eller påskjuten björn

Nyhet! Fälld eller påskjuten björn måste rapporteras till Länsstyrelsen inom en timme.

Ring för att anmäla fälld eller påskjuten björn. Samma telefonnummer gäller om du vill veta återstående tilldelning.

Telefon 010-225 04 70

SMS-tjänst för information om aktuell tilldelning

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst. Registrering till SMS-tjänsten görs enligt följande:

SMS till telefon 0769 44 76 27 

Ange följande meddelande: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Björnjakt2023

Exempel: Spara Kalle Svensson Björnjakt2023

 

Jaktområden

Jakten är fördelad på fyra områden. Antalet björnar som får skjutas inom varje område bestäms utifrån målet att björnstammen ska minska där den idag är som tätast.

 

Förstora bilden

Gränsbeskrivning av delområden

Delområde 1 södra gränsen går längs vägarna 1054 och 31 till Sörsjön. Från Sörsjön går gränsen längs vägarna mot väg 70 och till Särnstugan, och sedan längs Älvdalens skjutfält.

Delområde 1a avgränsas av väg 70 och 311 enligt karta.

Delområde 2 och 3 delas längs Österdalälven och Siljan.

Delområde 4 avgränsas av Västerdalälven, Österdalälven. Väg 908 till 929, Rogsjön, väg 875 till 850 och E16 till gränsen mot Gävleborg.

Kartor över jaktområden och viltvårdsområden

Information om var gränserna går för länets björnjaktområden hittar du i vår karttjänst Webb-Gis.

Välj "Vilt och fiske" i menyn. Då kommer du till en undermeny och där väljer du
LstW Björnjaktsområden och klickar ur övriga områden under "Vilt och fiske".

Se länets områden i karttjänsten Webb-GIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Tilldelning i de olika delområdena

Område

Tilldelning

Varav inom område 1a

1

20

Minst 7

2

50


3

12


4

3


Totalt

85


 

Besiktning och hantering av fällda björnar

Länsstyrelsen förordnar besiktningspersoner som besiktar samtliga fällda djur. Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda djuret för Länsstyrelsens besiktningsperson.

Besiktningar kan komma att ske i fält, på besiktningsstation eller vid en vilthanteringsanläggning, utifrån vad jägaren avser göra med björnen. Skytten och/eller jaktledaren kan inte själva välja var besiktningen ska ske.

OBS! Under jaktens första vecka finns två fasta besiktningsstationer: Viksjöfors Djurservice i Dalfors och Karelius chark i Lima. Dessutom genomförs besiktningar i fält. Länsstyrelsen avgör från fall till fall var varje björn ska besiktigas och uppger det till jägaren som ringer in för att anmäla fälld björn.

Uppdatering 2023-08-23

Bessiktningsstation på Viksjöfors Djurservice i Dalfors är nu stängd. Besiktning sker i fält eller vid Karelius chark i Lima.

Förstora bilden

Försäljning av björnkroppar till vilthanteringsanläggning

Livsmedelsverket har meddelat förändring avseende hur björnar som ska säljas som livsmedel till en vilthanteringsanläggning ska hanteras. Med anledning av det behöver Länsstyrelsen göra vissa förändringar rörande hanteringen av björnar fällda under licensjakt. Den förändrade hanteringen berör björnar som ska säljas som livsmedel via en vilthanteringsanläggning.

Om du har för avsikt att sälja björnkroppen till en vilthanteringsanläggning behöver du tänka på följande:

 • Meddela redan vid anmälan om fälld björn att du avser sälja björnkroppen
 • Björnen får tas ur innan besiktningen men samtliga organ ska tas med till vilthanteringsanläggningen
 • Björnen får inte flås innan besiktningen
 • Björnen besiktas vid skottplats eller vid Karelius vilthanteringsanläggning

Du som inte tänker sälja din fällda björn anmäler som vanligt till Länsstyrelsen att du fällt en björn och Länsstyrelsens besiktningsperson meddelar sedan tid och plats för besiktning.

När får jakten bedrivas?

21 augusti 2023 till 15 oktober 2023 eller tills jakten avlyses. Från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

Hur många björnar får fällas?

85 djur totalt i Dalarnas län.

Tilldelning i de olika delområdena

Område

Tilldelning

Varav inom område 1a

1

20

Minst 7

2

50


3

12


4

3


Totalt

85


Vilka djur får fällas?

Samtliga björnar med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).

Länsstyrelsen rekommenderar att inte fälla årsunge.

Hur får jakten bedrivas?

Högst två hundar får användas samtidigt. Åteljakt är tillåten i Dalarnas län, men med särskilda villkor, Se filken "Åteljakt på björn" nedan samt "Frågor och svar om åteljakt efter björn 2023".

Hur anmäler jag en fälld eller påskjuten björn?

Skytten ringer Länsstyrelsen på telefon 010-225 04 70 utan dröjsmål och senast inom en timme.

Hur får jag veta hur många björnar som återstår att fälla?

Ring Länsstyrelsens telefonsvarare på telefon 010-225 04 70.

Jakt vid åtel kommer att vara tillåtet vid årets licensjakt på björn. I år är det också tillåtet att ta upp björnspår med hjälp av hund vid åtel.

Åtelmaterial får läggas ut från den 15 juli tills den sista björnen fällts, men inte längre än till jakttidens slut 15 oktober. Observera att åteln måste anmälas till Länsstyrelsen innan åtel läggs ut.

Villkor åteljakt efter björn 2023 Pdf, 125 kB.

Lämna din anmälan av åteljakt, senast den 15 juli

Rapportera resultatet av din åteljakt

Sammanställd information samt frågor och svar

I samarbete med Jägarförbundet Dalarna och Polisen har Länsstyrelsen i Dalarnas län sammanställt information och svar på vanliga frågor om åteljakt efter björn 2023.

Hur anmäler du?

Du anmäler din åtel via formuläret eller blankett nedan.

Lämna din anmälan av åteljakt, senast den 15 juli

Hur rapporterar du?

Du rapporterar efter avslutad åteljakt via formulär eller blankett nedan. Du ska lämna rapport för alla anmälda åtlar, även om du inte jagade där. Ingen separat jaktkvot fastställs för åteljakt.

Rapportera resultatet av din åteljakt

Avståndskrav

Åtelansvarig ska kontakta och upplysa personer, som under den aktuella tiden bor inom
2000 meter från åteln, om att åteljakt efter björn pågår.

Krav på avstånd från åtelplats:

 • Minst 2 000 meter till närmaste permanent bebodda hus eller fritidshus som har sophämtning, gäller för åtel avsedd för viltskådning och till permanent anlagd och skyltad campingplats.
 • Minst 200 meter till väg eller skogsbilväg.
 • Minst 500 meter till vandringsled. Åteln ska inte vara synlig från väg eller vandringsled.

Annan åtelplats

Jakt är inte tillåten vid platser som iordningställts i syfte att locka till sig annat vilt än björn, till exempel vildsvinsåtel eller rävåtel, och som inte följer villkoren för åteljakt efter björn.

Spår med hund får inte tas upp vid en sådan plats, men om ett spår leder förbi annan åtel går det bra, det är vart spåret tas upp som avgör.

Åtelmaterial – vad får du använda?

 • Vilt, slaktrester från vilt från samma eller angränsande kommun. Max 25 kg eller en helkropp.
 • Oförädlat vegetabiliskt material eller mindre förädlade vegetabiliska produkter avsedda för utfodring av djur. Till exempel foderraps, melass, krossad havre eller sockerbetor.

Åtelmaterial – vad får du inte använda?

 • Rester från tamdjur (inklusive ren och biprodukter som honung)
 • Kött från rovdjur
 • Otestat vildsvinskött
 • Fisk
 • Förädlade livsmedel som inte är avsedda för utfodring av djur, till exempel majsbomb eller sirap

Använda tjära som åtelmaterial

Tjära får användas under förutsättningen att du efter björnjaktens slut återställer platsen till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit. Det är kravet enligt punkt 11 i villkoren för åtel i bilaga 2 till Länsstyrelsens beslut om licensjakt på björn.

Det blir svårt att uppfylla villkoret om du stryker tjäran direkt på träd. Om du vill använda tjära, föreslår Länsstyrelsen att stryka tjäran på något som du efter jaktperiodens slut kan transportera bort från platsen. Du kan till exempel stryka tjära på en planka som du fäster mot en trädstam med spännband.

Åtelkamera och motorfordon

En fråga som dykt upp är om du får sitta och bevaka viltkameror och sedan köra med motorfordon till platsen och starta jakten efter att du fått en björn på bild på en åtel.

Det korta svaret är nej. Du kan använda kamera för att se om det rör sig björn på åteln och vilka björnar som varit vid en åtel, men du får inte använda motorfordon för att starta jakten och underlätta ett snabbt upptag på en björn du just fått en bild på.

Länsstyrelsen påminner om vad som sägs i 31 § jaktlagen om användning av motordrivna fortskaffningsmedel:

Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får du inte heller använda för att:

 • söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt,
 • för att hindra vilt att undkomma eller
 • för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Villkor

Samtliga villkor finns som bilaga 2 i Beslut om licensjakt efter björn i Dalarnas län 2023. Det är ditt ansvar som åtelansvarig att se till att villkoren följs.

Villkor åteljakt efter björn 2023, bilaga 2 Pdf, 125 kB.

Ta del av beslutet om licensjakt efter björn 2023 i sin helhet Pdf, 1.7 MB.

Kontakt

Våra telefontider

Du når våra vilthandläggare, helgfria vardagar mellan klockan 08.30 och 11.30.

Övriga tider är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Beredskapstelefon rovdjur

Vid akuta rovdjursärenden

Från 1 oktober till 31 maj är finns beredskap mellan klockan 07:00-17:00 .

Från 1 juni till 30 september finns beredskap mellan klockan 07:00-20:00.

Under kontorstid går det bra att kontakta alla besiktningsmän eller någon handläggare.

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss