Viltskador

Gäss

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Skadorna kan ofta förebyggas, men ibland måste skyddsjakt tillämpas. Om tamdjur blir skadade av rovdjur ska du omedelbart anmäla det till besiktningsman hos Länsstyrelsen.

Viltskador ska förebyggas eller hindras genom jakt

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Vissa arter som t.ex. tranor och sångsvanar är dock fredade och får inte jagas. Då ska skrämsel användas istället.

Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan länsstyrelsen ge ersättning för skador. Vi kan dock bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, trana och vitkindad gås).

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador:

Permanenta åtgärder (tamdjur) Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på gröda Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på hundar Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på renar Länk till annan webbplats.

Om skadorna inte kan förebyggas måste ibland skyddsjakt tillämpas.

Kontakt

Beredskapstelefon rovdjur

Vid akuta rovdjursärenden

Från 1 oktober till 31 maj är finns beredskap mellan 07:00-17:00 .

Från 1 juni till 30 september finns beredskap mellan 07:00-20:00.

Under kontorstid går det bra att kontakta alla besiktningsmän eller någon handläggare.