Afrikansk svinpest

Vildsvin i profil. Bakgrunden är lummig skog.

Afrikansk svinpest har konstaterats i Västmanlands län. Jordbruksverket har beslutat om en smittad zon som berör även delar av Dalarna; sydöstra delen av Smedjebackens kommun och den sydvästra delen av Avesta kommun. Inom zonen finns regler som du ska följa för att hindra smitt­spridning. Afrikansk svinpest drabbar vildsvin och grisar men inte människor eller andra djur­slag.

Restriktioner i den smittade zonen

Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utan­för markerad tomt­gräns och utan­för etablerad tävlings­bana är förbjudna. Det gäller även sport­evenemang, samman­komster och offentliga till­ställningar.

Karta smittad zon, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

På Jordbruksverket webbplats finns information om vad som gäller för fordon och maskiner som använts i lantbruk och skogsbruk, foder och strö från den smittade zonen eller om du har tamgrisar eller hägnade vildsvin.

Afrikansk svinpest, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Anledningen till förbudet är att vild­svinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och därmed sprider smittan vidare till andra områden. Människor får inte heller sprida smitta vidare via till exempal skor och redskap.

Rapportera in döda vildsvin

Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området uppmanas nu att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA .

Rapportera vilda djur, SVA Länk till annan webbplats.

Om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Den påverkar inte människor eller andra djurslag.

Sedan det första fallet i EU 2014 har sjukdomen snabbt spridit sig i vårt närområde. Förutom i Sverige, finns det i till exempel Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern och Ryssland. Spridningen är även snabb i Asien. I vissa av länderna förekommer sjukdomen bara hos vildsvin, men i de flesta länder har även tamgrisar smittats.

Smittan är mycket kostsam att bekämpa. Ett utbrott får stora konsekvenser för grisnäringen, friluftsliv, jakt och skogsbruk. Därför är det viktigt att begränsa smittspridning.

Afrikansk svinpest, SVA Länk till annan webbplats.

Vad myndigheterna gör

Jordbruksverket ansvarar för att förebygga, hantera och ge råd vid smittsamma djur­sjukdomar. Det är Jordbruksverket som leder arbetet med det pågående utbrottet av afrikansk svinpest. Detta inkluderar sökandet efter döda vildsvin i det berörda området.

Länsstyrelsen samverkar med Jordbruksverket, berörda kommuner och andra regionala aktörer för att informera om läget och dela information om Jordbruksverkets beslut och uppmaningar. Länsstyrelsen i Dalarnas län har upprättat ett epizootikansli. Där hanteras samtliga frågor kring smittan av afrikansk svinpest.

Du når epizootikanslit via e-post:

epizootikansli.dalarna@lansstyrelsen.se

Frågor från allmänheten

Just nu är det många som har funderingar över Jordbruksverkets beslut och hur det påverkar både privatpersoner och företag. Därför har jordbruksverket tagit fram en frågelåda dit du kan vända dig med dina frågor. Jordbruksverket har också ett kundforum där du kan ställa egna frågor och se svar som andra redan har fått.

fraga@jordbruksverket.se

Fråga oss, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Epizootikansli Länsstyrelsen i Dalarnas län

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss