älg som springer i högt gräs

Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttider 2023/2024

Septemberdelen:

Bingsjö, Bjursås, Malungs Västra, Malungs Östra Venjan, Noppikoski, Siljansringen,
Särna-Idre samt Älvdalens älgförvaltningsområden:
1 – 23 september 2023, samt den 8 oktober 2023 – 31 januari 2024

Oktoberdelen:

Övriga älgförvaltningsområden:
8 oktober 2023 – 31 januari 2024

Karta för älgförvaltningsområden i Dalarna

Beslut om fastställande av jakttider för älgjakt inom älgförvaltningsområden registrerade på Dalarnas län Pdf, 183.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastställande av jakttider för älgjakt inom älgförvaltningsområden tillhörande Dalarnas Län, 2022-06-23, Diarienummer: 9438-2022

Länsstyrelsen beslutar med stöd av bilaga 2 i jaktförordningen (1987:905) följande jakttider för älgjakten 2022/2023 - 2024/2025, i licensområden och älgskötselområden inom:

Septemberdelen

Bingsjö, Bjursås, Malungs Västra, Malungs Östra Venjan, Noppikoski, Siljansringen, Särna-Idre samt Älvdalens älgförvaltningsområden

1 – 23 september 2022, samt den 8 oktober 2022 – 31 januari 2023
1 – 23 september 2023, samt den 8 oktober 2023 – 31 januari 2024
1 – 23 september 2024, samt den 8 oktober 2024 – 31 januari 2025

Oktoberdelen:

Övriga älgförvaltningsområden:
8 oktober 2022 – 31 januari 2023
8 oktober 2023 – 31 januari 2024
8 oktober 2024 – 31 januari 2025

Oregistrerat område:

Jakttiden omfattar fem dagar inom länets älgförvaltningsområden nämligen 1 – 5 september 2022 – 2024 inom älgförvaltningsområden med jaktstart i september och 8 – 12 oktober 2022 – 2024 inom älgförvaltningsområden med jaktstart i oktober.

Jakt endast efter älgkalv på oregistrerad mark. På oregistrerad mark får man jaga obegränsat antal älgkalvar under den tillåtna jakttiden ovan. Observera att fälld älg ska anmälas till Länsstyrelsen Dalarna senast två veckor efter det att älgen fälls. Älgjakten måste slutrapporteras i älgdata, vilket är länsstyrelsernas administrativa system för älgjakt i landet. Mer information finns på webbplatsen Älgdata.

Älgdata Länk till annan webbplats.

Älgjakten i siffror

På vår älgportal Älgdata hittar du information om bland annat

 • beslutad tilldelning
 • avskjutning
 • slaktvikter
 • älgobs
 • skogsskador.

I Älgdata kan välja vilken typ av statistik du vill se och inom vilken tidsperiod. Exempelvis kan du få fram hur många och vilka älgar som får fällas i ditt jaktområde.

Statistik för älgdata Länk till annan webbplats.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. I e-tjänsten rapporterar du även fälld älgkalv vid skyddsjakt.

Fällavgifter

I Dalarnas läns älgförvaltningsområden är fällavgiften jaktåret 2023/2024:

 • Vuxen älg - 750 kronor
 • Kalv - 200 kronor

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna i Älgdata. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Spara fakturan som PDF-fil på datorn efter slutrapporteringen om du inte betalar den direkt. Fakturan kan även hittas under fliken "Områdesinformation".

På oregistrerad mark betalas fällavgifter direkt i e-tjänsten.

Beslut 7561-2023 om fällavgifter för älg i Dalarnas län jaktåret 2023/2024


Länsstyrelsen beslutar att fällavgiften för älg under jaktåret 2023/2024, inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Dalarnas län, ska vara 750 kronor för vuxet djur och 200 kronor för årskalv.

Länsstyrelsen beslutar enligt 59 § jaktförordningen (1987:905) att detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas.

Beslutet har fattats av enhetschef Caroline Dickson med vilthandläggare Jonas Nordström som föredragande.

Beslut om fällavgifter för älg i älgförvaltningsområden som administreras i Dalarnas län Pdf, 118.9 kB.

Om du fällt en otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

 1. Kontakta veterinär, polis eller godkänd viltbesiktningsperson.
  I rubriken nedan finns Länsstyrelsens beslut om godkända besiktningspersoner.
 2. Besiktningspersonen besiktar älgen, tar kort på skadorna och fyller i Länsstyrelsens intyg om otjänlig älg tillsammans med jaktledaren/skytten.
 3. Rapportera älgen som vanligt, men markera den som otjänlig.
 4. Skicka det ifyllda intyget om otjänlig älg samt fotografier i färg på älgen
  till Länsstyrelsen. Se blankett nedan: Besiktningsintyg otjänlig älg.
 5. Länsstyrelsen beslutar om älgen befrias från fällavgift eller inte. Beslutet syns i Älgdata och fällavgiften dras automatiskt av från fakturan om älgen bedöms som otjänlig.

Besiktningspersoner godkända att, utöver polis och veterinär, lämna intyg om otjänlig älg

 

Namn


OrtTelefon


Knuts Denny Hansson

Boda Kyrkby

070-581 93 38

Håkan Björling

Borlänge

070-679 75 41

Lena Törnros

Borlänge

070-263 54 70

Anders Wiklund

Falun

070-676 51 33

Lars-Gunnar Berg

Falun

023-122 41

Bengt Larsson

Hedemora

070-219 06 93

Bengt Salåker

Hedemora

070-630 09 97

Tomas Persson

Hedemora

070-224 48 88

Ulf Danielsson

Hedemora

070-528 2008

Jan Lind

Insjön

073-845 31 42

Ingrid Flygare

Krylbo

070-630 98 64

Peter Fallgren

Leksand

070-36 038 33

Dan Limberg

Lima

070-232 94 90

Gabriel Karelius

Lima

070-259 39 30

Per Aarnseth

Lima

070-268 33 20

Magnus Mattis

Lima

070-314 59 03

Anders Andersols

Linghed

070-587 33 67

Jimmy Ahlbäck

Ludvika

070-655 85 51

Karin Ahlbäck

Ludvika

073-061 65 71

Henry Lodenfors

Ludvika

073-037 23 80

Kjell Hallgren

Ludvika

070-633 34 21

Mikael Alm

Malungsfors

073-085 74 10

Örjan Lindgren

Mockfjärd

073-077 48 12

Katarina Bengtsson

Mora

070-354 21 55

Christer Gravsjö

Mora

070-469 90 83

Bert Persson

Mora

070-210 24 53

Malte Sandström

Nås

070-567 60 66

Alexander Schedvin

Orsa

073-700 48 08

Erik Engström

Orsa

070-555 12 77

Jonas Björ

Rättvik

070-582 51 43

Patrik Persson

Rörbäcksnäs

070-282 96 89

Daniel Matsson

Sälen

070-224 29 34

Anton Söderhäll

Sälen

070-682 01 59

Thomas Dahlqvist

Särna

070-611 10 45

Lars Frendin

Söderbärke

070-575 15 47

Andreas Östensson

Transtrand

070-558 03 58

Anna-Karin Edevång

Vansbro

073-828 92 95

Erik Söderberg

Vikarbyn

070-257 97 69

Rapportera älgobservationer, älgobs, för att hjälpa till med inventeringen

Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdata Länk till annan webbplats.

Rapportera älgobs i Jaktrapport Länk till annan webbplats.

Information och instruktion till älgobs finns här Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om älgjakt

Huvudregeln är att älgen tillfaller jakträttshavaren på den fastighet där älgen dör. Om jakträttsinnehavaren sedan har rätt att få älgen avgörs av flera olika saker, till exempel om det finns jakttid för älg inom det område där älgen faller och om det finns tilldelning för tjur, vuxet hondjur eller kalv där.

Älg som är fredad när den dör tillfaller staten. Det kan till exempel gälla en vuxen älg på oregistrerad mark, eller en vuxen älg i ett licensområde som endast har kalv i tilldelning. Du ska då så fort som möjligt anmäla händelsen till Polisen, telefonnummer 114 14. Det är Polisen som beslutar vad som ska göras med älgen.

Fällavgift ska betalas av den som har rätt till den fällda älgen. Det gäller även utanför ordinarie jakttid. Fällavgift ska även betalas om en älg fälls vid skyddsjakt.

Om en älg däremot avlivas efter en viltolycka behöver ingen betala fällavgift. Kontakta Länsstyrelsen för information om hur du ska göra.

Om du hittar en död älg i vatten när den är fredad ska du i första hand kontakta polisen, telefonnummer 114 14. Polisen avgör sedan vad som ska ske med älgen.

Om du hittar en död älg i vatten när det är jakttid på älg ska du istället kontakta markägaren.

Om du hittar en älg i vatten i anslutning till en dricksvattentäkt, badplats eller nära bebyggelse ska du också kontakta aktuell kommun.

Ja, älgen ska räknas av från avskjutningsmålen i älgskötselplan eller från tilldelningen för ett licensområde. Du behöver däremot inte betala någon fällavgift för älgen.

Ja, om du sköt älgen i tron att den var frisk ska du både avräkna den från tilldelningen och betala fällavgift. Men, om du misstänker att älgen inte är lämplig som människoföda ska du vända dig till en viltkasserare som är utsedd av Länsstyrelsen. Viltkasseraren kan skriva ett intyg om otjänlig älg som du kan använda som underlag för att ansöka till Länsstyrelsen om att slippa betala fällavgift.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till Länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Kontakt

Våra telefontider

Du når våra vilthandläggare, helgfria vardagar mellan klockan 08.30 och 11.30.

Övriga tider är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss