Alkohol, e-cigg, tobak och rökfri miljö

Om publikationen

Publiceringsår: 2019

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Alkohol, tobak & rökfri miljö är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med alkohollagen och tobakslagen och lyfter sådant som är aktuellt på området.

Brevet vänder sig i första hand till kommunala handläggare inom områdena serveringstillstånd, folköl- och tobaksförsäljning samt rökfria miljöer. Även andra intresserade får självklart ta del av innehållet.

Kontakt