Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Föräldraskapsstöd i utsatta områden

Länsstyrelsen i Västra Götaland har ett regeringsuppdrag att ge stöd till kommuner, regionen och andra aktörer i deras arbete med föräldraskapsstöd i utsatta områden. Uppdraget ska pågå från år 2023 till och med 2026.

Målet med satsningen är att föräldrar ska få en ökad och jämlik tillgång till stöd från samhället. Satsningen ska bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga.

Vad innebär föräldraskapsstöd?

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet. Föräldraskapsstöd kan till exempel ske vid mötesplatser som öppen förskola, familjecentraler, föreläsningar, föräldratelefon, webbplats, föräldragrupper eller professionell rådgivning. Det finns också insatser med särskilt fokus på att förebygga att barn dras in i kriminalitet. Organisationer inom civilsamhället är ofta viktiga aktörer i dessa områden.

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna och yrkesverksamma

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn. Guiden finns på flera språk.

Gängsnacket, Länsstyrelsen VästmanlandLänk till annan webbplats Länk till annan webbplats.

Film om guiden gängsnacketLänk till annan webbplats Länk till annan webbplats.

Information till unga om rekrytering till kriminella nätverk

På Polismyndighetens webbplats finns filmer och information om rekrytering till gängkriminalitet som riktar sig till unga.

Så rekryterar kriminella dig som ung (polismyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Om unga som dras in i kriminella gäng (polismuseet.se) Länk till annan webbplats.

Statsbidrag för föräldraskapsstöd

Parallellt med vårt uppdrag har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd fått regeringens uppdrag att ta fram förslag på kriterier för fördelning av statsbidrag till kommuner, regioner och andra relevanta aktörer. Under 2024 kommer 375 miljoner att fördelas till föräldraskapsstöd som ska bidra till en ökad och jämlik tillgång av föräldraskapsstöd i hela landet och bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga.

Rekvirering av medel 2024 sker 12 februari–31 mars. Formulär för rekvirering finns på MFoF:s webbplats. Utbetalning av beviljade medel 2024 kommer att ske i april och redovisning av hur beviljade medel 2024 använts kommer att ske i januari 2025.

Statsbidrag för förstärkt föräldraskapsstöd även 2024! (mfof.se) Länk till annan webbplats.

Det är Polismyndigheten som identifierar vilka områden som är utsatta områden, särskilt utsatta områden och riskområden. Inom Västra Götalands län finns det idag totalt 11 områden; två utsatta områden, två riskområden och sju särskilt utsatta områden.

Utsatta områden – polisens arbete (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev

Det här nyhetsbrevet vänder sig till dig som arbetar med eller har intresse av frågor som rör området föräldraskapsstöd i utsatta områden. Här hittar du information om till exempel nya rapporter, kunskapsstöd, forskningsresultat, regeringsuppdrag samt kommande konferenser och kunskapshöjande insatser.

Nyhetsbrev januari 2024 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss