Föräldraskapsstöd i utsatta områden

Länsstyrelsen i Västra Götaland har ett regeringsuppdrag att ge stöd till kommuner, regionen och andra aktörer i deras arbete med föräldraskapsstöd i utsatta områden. Uppdraget ska pågå från år 2023 till och med 2026.

Målet med satsningen är att föräldrar ska få en ökad och jämlik tillgång till stöd från samhället. Satsningen ska bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga.

Vad innebär föräldraskapsstödet?

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet. Föräldraskapsstöd kan till exempel ske vid mötesplatser som öppen förskola, familjecentraler, föreläsningar, föräldratelefon, webbplats, föräldragrupper eller professionell rådgivning. Det finns också insatser med särskilt fokus på att förebygga att barn dras in i kriminalitet. Organisationer inom civilsamhället är ofta viktiga aktörer i dessa områden.

Statsbidrag för föräldraskapsstöd

Parallellt med vårt uppdrag har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd fått regeringens uppdrag att ta fram förslag på kriterier för fördelning av statsbidrag till kommuner, regioner och andra relevanta aktörer. Under 2023 kommer 400 miljoner att fördelas till föräldraskapsstöd som ska bidra till en ökad och jämlik tillgång av föräldraskapsstöd i hela landet och bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga.

Föräldraskapsstöd, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (mfof.se) Länk till annan webbplats.

Det är Polismyndigheten som identifierar vilka områden som är utsatta områden, särskilt utsatta områden och riskområden. Inom Västra Götalands län finns det idag 11 utsatta områden.

Utsatta områden – polisens arbete (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss