Mäns våld mot kvinnor

Arbetar du inom kommun, region eller organisation med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Mäns våld mot kvinnor innefattar:

 • Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
 • Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål är målet med strategin även att motverka att män, pojkar och HBTQ-personer utsätts för våld, och att kvinnor, flickor och HBTQ-personer utövar våld.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Exempel på vad vi gör:

 • kommunbesök
 • leder länssamverkan
 • håller i olika nätverk
 • erbjuder kompetensstöd.

Nationell strategi

Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar:

 • Ett utökat och förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor hos regeringen Länk till annan webbplats.

Universella insatser för att förebygga våld

Om alla individer i samhället har en attityd om att våld inte är normalt bidrar det till att våld blir mindre normaliserat. Det arbetet ingår i så kallade universella våldsförebyggande insatser. Ifall samhället reagerar redan vid lindrigt våld så kommer det att bli färre grova våldshändelser. I praktiken innebär det att om fler människor såg sig som möjliga ingripare vid våld så skulle det bli svårare att utöva våld.

Här finns material till dig som arbetar med universella våldsförebyggande insatser. Du kan använda materialet som en del i en grundutbildning, som introduktion till våldsförebyggande insatser eller i träning och reflektion kring förändringsprinciperna.

Universella insatser är de insatser som riktar sig brett, oavsett erfarenheter av våld.

En kommun fri från våld

Under flera år har projektet ”En kommun fri från våld - Borås” utbildat personer för att sprida kunskap och arbetssätt om att förebygga våld.

Utgångspunkten i projektet har varit Världshälsoorganisationens (WHO) rekommenderade förändringsprinciper mot våld. Projektet är avslutat men för det fortsatta arbetet finns nu en del av projektets material att använda. Ta gärna del av filmen ”En tillvaro fri från våld” och materialet ”En kortlek fri från våld”.

I denna film beskriver vi bland annat våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna och förslag på strategier för att förebygga våldsamma situationer. Filmen är animerad och går att använda vid presentationer, som utbildningsverktyg och som underlag i diskussioner. Den finns i två versioner.

Den längre filmen (10 minuter) har med instruktioner om materialet "En kortlek fri från våld", och den kortare filmen (7,5 minuter) är utan kortleksinstruktion.

Filmen ”En tillvaro fri från våld” avslutas med instruktion om materialet "En kortlek fri från våld" (10 minuter) Länk till annan webbplats.

Filmen "En tillvaro fri från våld" med kortleksinstruktion, textad och syntolkad (10 minuter) Länk till annan webbplats.

Filmen ”En tillvaro fri från våld” utan kortleksinstruktion (7,5 minuter) Länk till annan webbplats.

Det finns också tre olika korta filmklipp som ni kan lägga upp i era sociala kanaler, rektangulär till Facebook och kvadratisk till Instagram. Använd klippen för att sprida kunskap om att filmen finns. Komplettera gärna inläggen med en länk till var den långa filmen ligger.

Filmklipp 1 till sociala media (rektangulär, 17 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 2 till sociala media (rektangulär, 42 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 3 till sociala media (rektangulär, 33 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 1 till sociala media (kvadratisk, 17 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 2 till sociala media (kvadratisk, 42 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 3 till sociala media (kvadratisk, 33 sekunder) Länk till annan webbplats.

Kortleken bygger på Världshälsoorganisationen, WHO:s, förändringsprinciper. Den är till för att träna och diskutera de tre förändringsprinciperna. Den består av tre delar med cirka 27 kort i varje del, där användarna får lära sig att identifiera, diskutera och agera mot våld. Varje del utgår från en förändringsprincip. Använd gärna kortleken för kortare eller längre träningspass. Kortleken kan användas av vuxna såväl som barn från cirka 12 år och uppåt. Den är utformad för att fungera i både personalgrupper, ungdomsverksamhet, styrelser och föreningslivet.

Vill du arbeta med kortleken?

För att kunna beställa ”En kortlek fri från våld” önskar vi att du har gått en grundutbildning våldsprevention, eller motsvarande, har grundkunskaper i de tre förändringsprinciperna samt har läst handboken ”Inget att vänta på” som finns på Jämställdhetsmyndighetens webb. Se länk ovan.

Kortleken är under nyproduktion med planerad leverans i december 2020 eller januari 2021.

Beställ kortleken

För beställning av kortleken mejla lina.dimming@lansstyrelsen.se. Ditt mejl med beställning av kortleken ska innehålla:

 • Information om vilken grundutbildning i våldsprevention (eller motsvarande) som du har genomgått.
 • Vilken enhet som planerar att använda kortleken.
 • Antal kortlekar som du önskar.

Beställ kortleken – för dig som jobbar i Borås

Du som är verksam i Borås kan beställa kortleken via Fritid- och folkhälsoförvaltningen:

Beställning av "En kortlek fri från våld" – Borås Stad Länk till annan webbplats.

Den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt genomförs för fjärde året i rad. Med kampanjen vill vi uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Vi vill också väcka eftertanke hos ungdomar och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut: Vad är egentligen en bra relation eller inte?

Kampanjen pågår under februari och mars månad 2020. Vi som står bakom årets kampanj är Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Ungarelationer.se – kunskap och stöd för unga

Webbplatsen ungarelationer.se Länk till annan webbplats. är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga mellan 15–20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt och/eller utövare.

Så kan din verksamhet delta

Vi har tagit fram ett kampanjmaterial som riktar sig till unga. Där finns information om vart de kan vända sig om de vill ha råd och stöd eller veta mer om våld i ungas partnerrelationer. Din kommun/organisation/verksamhet kan delta i kampanjen genom att:

 • Sprida materialet direkt till unga samt till yrkesverksamma som möter målgruppen. 
 • Informera om de verksamheter som finns i exempelvis din kommun dit ungdomar kan vända sig. 
 • Anordna lokala eller regionala aktiviteter som uppmärksammar våld i ungas partnerrelationer och marknadsföra aktiviteterna med hjälp av kampanjmaterialet.

Material att använda

Digitalt material:

Affisch Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Visitkort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Powerpoint till bildskärmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild 1280x720 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmer finns för nedladdning på Vimeo Länk till annan webbplats., filmerna finns på svenska, med syntolkning, teckentolkning samt engelsk textning.

Läs mer på kampanjens webbplats svartsjukaärinteromantiskt.se Länk till annan webbplats.. Där kan du även beställa tryckt material.

Stöd inom området hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbplatsen Hedersförtryck.se Länk till annan webbplats.

Nationell stödtelefon

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon för rådgivning. Hit kan du ringa angående ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för:

 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • barnäktenskap
 • tvångsäktenskap
 • könsstympning.

Den nationella stödtelefonen når du på telefonnummer 010-223 57 60

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, klockan 09.00-16.00.

Höj din uppmärksamhet inför skolloven

För många barn och unga innebär lovet en härlig ledighet. Tyvärr gäller detta inte för alla. Det finns de som riskerar att bli bortförda för eventuellt tvångsgifte, könsstympning eller i uppfostringssyfte. Du som möter barn och unga i ditt arbete behöver vara extra lyhörd inför de längre loven.

Anmäl till socialtjänsten

Kom ihåg skyldigheten att vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa genast göra en anmälan till socialtjänsten. (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) När du gör en anmälan kontakta socialtjänsten i din kommun.

Polisanmälan

Kvinnlig könsstympning och tvångsgifte är brottsliga handlingar, även redan på planeringsstadiet. Vid misstanke om brott gör en polisanmälan, telefonnummer 114 14. Är situationen akut ring istället 112.

Stödtelefon för yrkesverksamma

För råd och vägledning i konkreta ärenden kan du ringa det Nationella kompetensteamets stödtelefon på tel. 010-223 57 60.


Könsstympningspasset Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspasset är ett informationsverktyg som Länsstyrelserna har tagit fram för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Föräldrar erbjuds ta med passet i samband med resa utomlands. Passet är tänkt att vara ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar att utföra könsstympning.

Könsstympningspass finns på 13 olika språk.

www.hedersfortryck.se Länk till annan webbplats. hittar du mer material.

Könsstympningspasset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett informationsverktyg som Länsstyrelserna har tagit fram för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Föräldrar erbjuds ta med passet i samband med resa utomlands. Passet är tänkt att vara ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar att utföra könsstympning.

Passet finns på följande språk: svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Välkommen att beställa! Samordna gärna beställningen för er kommun/verksamhet. För beställning eller mer information, kontakta Anders Sandberg, telefon: 010-224 47 73, e-post: anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se

Regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel

Regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel stödjer Jämställdhetsmyndigheterna i dessa frågor. Du kan kontakta dem om du behöver råd och vägledning när någon befinner sig i prostitution eller är utsatt för människohandel.

Ring telefonnummer 020-390 000 eller kontakta koordinatorn i regionen. Du hittar kontaktuppgifter hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Regionkoordinatorer på NMT:s webbplats Länk till annan webbplats.

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld

Barn är särskilt sårbara för kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld. Sårbarheten är extra påtaglig för:

 • små och späda barn
 • barn med funktionsnedsättning
 • barn med kronisk sjukdom
 • barn med otillräckligt vuxenstöd
 • ungdomar som har en sexuell identitet, en könsidentitet eller ett könsuttryck som avviker från normen.

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld är offer för brott och kan vara i behov av stöd och skydd. Länsstyrelsen strävar efter att fler aktörer ska få en kontextuell förståelse för barn som upplever våld och på så vis bli bättre på att identifiera dem.

Mer information

Barnafrid är ett nationellt kunskapscenter som samlar och sprider kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Barnafrid Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse om har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling för att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Allmänna barnhuset Länk till annan webbplats.

Regionalt kompetensstöd

Länsstyrelsen kan bidra med kunskap, metoder och implementeringsstöd till myndigheter, landsting, kommuner och civilsamhället. I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för dig som arbetar inom kommunen och behöver mer kunskap om området mäns våld mot kvinnor. I webbstödet finns praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Ta del av webbstöden på Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats.

Webbstöd för kommuner på NCK:s webbplats Länk till annan webbplats.

Webbstöd för vården vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och tandvården, och som möter patienter som utsatts för till exempel våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning eller sexuellt våld.

Ta del av webbstöden på Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats.

Webbstöd för vården på NCK:s webbplats Länk till annan webbplats.

Infogeneratorn är Länsstyrelsens verktyg som hjälper dig att kvalitetssäkra din kommuns, landstings eller regions information om våld och föräldraskapsstöd. Informationen kan tas fram på flera olika språk.

Verktyget Infogeneratorn Länk till annan webbplats.

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor med fokus på våld i nära relationer. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende, och av organisationer inom civilsamhället.

På Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats kan du läsa mer om kursen.

Webbkurs om våld på NCK:s webbplats Länk till annan webbplats.

Gå introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Syftet är att ge dig generell kunskap om ämnet och om hur du kan ge ett gott bemötande.

Utbildningen riktar sig i första hand till sjuksköterskor, barnmorskor och läkare, men är även lämplig för andra som möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade.

Webbutbildningen hålls av Socialstyrelsen.

Gå webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnor Länk till annan webbplats.

Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga och behöver mer kunskap om människohandel och sexuell exploatering.

Läs mer om utbildningen hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Människohandel med barn och unga på NMT:s webbplats Länk till annan webbplats.

Gå webbutbildningen om människohandel med barn och unga Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen erbjuder två webbutbildningar om sex mot ersättning. Den ena riktar sig till personer som arbetar med vuxna, och den andra till dem som arbetar med barn och unga. Det finns även skriftligt utbildningsmaterial för de två inriktningarna, som kompletterar och fördjupar innehållet i webbutbildningarna.

Läs mer om webbutbildningarna och utbildningsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats.

Sex mot ersättning – webbutbildningar och skriftligt utbildningsmaterial på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Gå webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna Länk till annan webbplats.

Gå webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga Länk till annan webbplats.

Strategi och handlingsplan i länet

Länsstyrelsen är regional samordnare för uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och genomföra den nationella strategin. Detta gör vi genom att ta fram regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhället.

Främja utveckling av tidigt förebyggande insatser

Våldsförebyggande arbete innebär att sätta in åtgärder som syftar till att förhindra att våld uppstår eller upprepas. Länsstyrelsen arbetar med att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot våld genom att bland annat stötta spridning av våldsförebyggande skol- och föräldrastödsprogram och behandlingsprogram som riktar sig till våldsutövare.

Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med regionala och lokala aktörer som kommuner, regioner, myndigheter och organisationer från civilsamhället.

Åtta kommuner i länet, fyra stadsdelar och en förvaltning i Göteborgs stad får utvecklingsmedel i arbetet mot våld

För fjärde året i rad fördelar Länsstyrelsen Västra Götalands län tre miljoner kronor i utvecklingsmedel för universellt våldsförebyggande arbete till kommuner och stadsdelar i länet. Universellt våldsförbyggande arbete kan rikta sig till den breda allmänheten, till avgränsade geografiska områden eller till en viss målgrupp, oberoende av vilka tidigare erfarenheter som målgruppen har av våld eller riskförhållanden.

Utvecklingsmedlen är fördelade till insatser som:

 • bidrar till utveckling av ett långsiktigt våldsförebyggande arbete,
 • har en genusförändrande ansats. En genusförändrande ansats bidrar till att problematisera, reflektera och ifrågasätta förhållningssätt och destruktiva föreställningar om kön,
 • lyfter sambandet mellan lindrigt och grovt våld, och utgår från det som är benämnt våldets kontinuum (begreppet våldets kontinuum är hämtat från Kelly 1988).

Exempel på områden som vi har prioriterat i år är insatser som vänder sig till barn och unga. Dessutom prioriterar vi samarbeten mellan olika kommuner och/eller idéburna organisationer.

Kommuner/stadsdelar som har beviljats utvecklingsmedel 2020

Den 7 augusti 2020 hade 26 ansökningar kommit in till oss, till det sammanlagda beloppet av 8 478 105 kr. Länsstyrelsen har beslutat att bevilja medel om sammanlagt 3 029 000 kr till åtta kommuner, fyra stadsdelar och en förvaltning i Göteborgs Stad.

Summa på beviljade medel uppdelat per kommun.

Kommun/stadsdel/förvaltning

Beviljat belopp i kronor

Tidaholm

289 000

Stenungsund

170 000

Sotenäs

160 000

Mölndals stad

150 000

Mölndals stad

215 000

Mölndals stad

80 000

Lilla Edet

160 000

Härryda

200 000

Härryda

280 000

Gullspång

40 000

Västra Hisingen

260 000

Västra Göteborg

200 000

Angered

350 000

Askim Frölunda Högsbo

275 000

Göteborgs stad, förskoleförvaltning

200 000

Totalt

3 029 000 kr

Återrapportering – information till dig som beviljats medel

Efter att ni har genomfört arbetet ska ni skicka in en skriftlig redovisning av genomförda insatser. Dessutom ska ni lämna in en ekonomisk redovisning med utdrag ur huvudbok till oss på Länsstyrelsen efter genomfört arbete, senast 29 november 2021. Projekttiden kommer inte att bli förlängd och eventuella kvarstående pengar ska återbetalas till Länsstyrelsen.

Observera att Länsstyrelsen är en statlig myndighet, vilket innebär att alla handlingar som kommer in till oss är offentliga.

Kontakt

Evalena Djerf
Utvecklare
E-post till Evalena Djerf
Telefon 010-224 46 14

Anders Sandberg
Utvecklare
E-post till Anders Sandberg
Telefon 010-224 47 73

Lina Dimming
Utvecklare
E-post till Lina Dimming
Telefon 010-224 48 74

Kajsa Bogren
Utvecklare
E-post till Kajsa Bogren
Telefon 010-224 45 98

Evelina Lindén
Utvecklare
E-post till Evelina Lindén
Telefon 010-224 48 26

Kontakt