Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansök om delgivning

Behöver du delge någon en handling? Du kan vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Delgivning kan göras med till exempel stämningsman eller genom kungörelse.

Är du till exempel

 • borgenär enligt konkurslagen,
 • elleverantör enligt ellagen,
 • hyresvärd enligt jordabalken,
 • den som ska delge ett testamente enligt ärvdabalken?

Då kan du ansöka om delgivning hos oss.

Delgivning kan göras på olika sätt:

 • delgivning
 • särskild delgivning med juridisk person
 • delgivning med stämningsman
 • delgivning genom kungörelse.

Länsstyrelsen väljer lämpligt delgivningssätt.

Avgift

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor.

 • För delgivning med stämningsman tillkommer en avgift på 1 000 kronor. I de fallen ska du betala 1 500 kronor till Länsstyrelsen.
  Vid eventuell kungörelsedelgivning betalar du även 14 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

 • För delgivning genom enbart kungörelse betalar du 14 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". I de fallen ska du betala 514 kronor till Länsstyrelsen.
 • Skicka helst in ansökningshandlingarna i två exemplar.
 • Ansökningsavgiften sätter du in på bankgiro 5042–1254.
 • Vid betalning anger du ditt referensnummer eller namn på personen som ska delges.

Vi börjar handlägga din ansökan när avgiften är betald.

Ansök om delgivning utomlands

Behöver du delge någon som är utanför Sverige? Då ansöker du hos Länsstyrelsen i Stockholm.

Internationell delgivning, Länsstyrelsen Stockholm

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss