Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Spel om pengar

Länsstyrelsen stödjer kommuner och regioners arbete med att förebygga spelmissbruk.

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Konsekvenserna av spel drabbar familj, vänner men också samhället i stort. Det behövs därför åtgärder för att förebygga spelproblem på både individ- och befolkningsnivå.

Länsstyrelsen stöttar regioner och kommuner i deras arbete med spel om pengar. Det gör vi bland annat genom att:

  • samverka med regionala myndigheter, kommuner och organisationer
  • skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte
  • sprida kunskap inom spelområdet
  • lyfta lokala och regionala behov till nationell nivå.

Kunskapsstöd

Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för att tidigt förebygga problem bland barn och unga och spel. Kunskapsstödet kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande. Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer.

Materialet kan användas för att starta en diskussion om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar.

Kunskapsstödet består av olika delar:

  • handledning för att använda kunskapsstödet
  • filmer som skildrar olika vardagssituationer
  • diskussionsunderlag att använda tillsammans med filmerna
  • broschyr riktad till föräldrar.

Film: Skärmanvändning- digitala spel och spel om pengar på Vimeo Länk till annan webbplats.

Filmer som diskussionsunderlag

Som en del i kunskapsunderlaget har vi tagit fram ett antal filmer som skildrar olika vardagssituationer och som kan användas som diskussionsunderlag. Fyra filmer är anpassade till föräldrar med yngre barn (cirka 8–12 år) och fyra filmer är anpassade till föräldrar med äldre barn (cirka 13–18 år).

Filmerna finns både utan textning och med möjligheter att välja textning på svenska, engelska, spanska, arabiska, dari, persiska, turkiska, somaliska och tigrinja.​

Vi har ett väl utvecklat samarbete med Västra Götalandsregionen, våra kommuner och idéburna organisationer som Spelberoendes förening.

Vi anordnade i bred samverkan en regional konferens i länet den 1 februari 2018. Materialet är dokumenterat och föreläsningarna filmades av utbildningsradion. Se nedan.

Under hösten 2018 och under 2019 har vi vid flera tillfällen anordnat basutbildningar om spelproblem. Målgruppen är personal i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och socialtjänsten i länets kommuner.

Ansvariga politiker i Västra Götalandsregionen har beslutat att inrätta en regional specialistmottagning för både gambling och gaming. Mottagningen startade under 2019.

Vi har även låtit forskare vid Göteborgs universitet och FoU i Väst i Göteborgsregionen ta fram en kunskapsöversikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna. Målgruppen för kunskapsöversikten är personal inom sjukvården, socialtjänsten och skolan som möter personer som har problem med sitt datorspelande. Målgruppen är även vuxna, föräldrar och andra som vill veta mer om området.

När datorspelandet blir problematiskt

Det kan vara svårt att avgöra när datorspelandet övergår till att bli ett problem. Forskaren Jenny Rangmar har på Länsstyrelsens uppdrag tagit fram en kunskapsöversikt om gaming disorder, som diagnosen heter på engelska. I filmen nedan berättar hon om varningstecken, vad gaming disorder kan leda till och om vilka som bör läsa rapporten. Rapporten hittar du i listan nedan med relaterad information.

Kontakt