Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Flyktingmottagande från Ukraina

Många människor är på flykt undan kriget i Ukraina. Massflyktsdirektivet har aktiverats i EU. Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att inventera boplatser för flyktingar från Ukraina.

Huvudansvarig för mottagandet av flyktingar är Migrationsverket. Kommuner, Västra Götalandsregionen och civilsamhällets organisationer är andra viktiga aktörer.

Länsstyrelsen i Västra Götaland samordnar arbetet i länet med Migrationsverket, kommuner och Västra Götalandsregionen för att underlätta mottagandet.

Aktuella bestämmelser för ukrainska medborgare som kommer från Ukraina till Sverige

Medborgare från Ukraina kan vistas i Sverige i 90 dagar utan visum. Förutsättningen är att de är ukrainska medborgare och kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid gränsen till Sverige.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om viseringsfrihet och massflyktsdirektivet, var och hur man ansöker om skydd. Här finns även statistik, information riktat till kommuner samt informationsblad på ukrainska, engelska och ryska till den som söker tillfälligt skydd.

Situationen i Ukraina - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

The situation in Ukraine - Swedish Migration Agency (migrationsverket.se) Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens information om vård i Sverige

Samlad information med anledning av kriget i Ukraina - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Sveriges kommuner och regioners information till kommuner och regioner om kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina - SKR Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets information om hantering av sällskapsdjur från Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina - Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens FAQ om rabies – angående sällskapsdjur från Ukraina

Frågor och svar om rabies – angående sällskapsdjur från Ukraina - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

MSB:s information till myndigheter, kommuner och företag

Vad kan myndigheter och företag göra? - MSB Länk till annan webbplats.

Skolverkets information kring nyanländas rätt till utbildning

Nyanlända barns rätt till utbildning - Skolverket Länk till annan webbplats.

Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel - För regionkoordinatorer

Regionkoordinatorer | Nationellt metodstödsteam (nmtsverige.se) Länk till annan webbplats.

Flyktingar är en utsatt grupp som kan ha högre risk att utsättas för brott. Brottsofferjouren erbjuder stöd till alla brottsoffer, vittnen och anhöriga och finns i hela landet. Bland annat via stödlinje, brottsofferjourer och stöd till verksamheter på flera språk.

Brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats.

Här hittar du informationsmaterial från samverkande aktörer avsett i kommunikationen med ukrainska flyktingar.

Informationsmaterial på andra språk

Kontakt