Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet.

Samverkan i de insatser som beviljas kan exempelvis handla om:

  • Kvalitetsarbete
  • Kartläggning
  • Administration Insatser som beviljas kan vidare syfta till metodutveckling eller erfarenhetsutbyte/spridning över kommungränser eller mellan kommuner och andra aktörer.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tilldelats 6 149 000 kronor som kan sökas av kommuner och kommunalförbund i länet.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Årets utlysning är avslutad. Länsstyrelsen hoppas kunna ge besked på inkomna ansökningar under första halvan av juni månad.

Du kan göra din ansökan via e-tjänsten eller via word-blankett. Om du vill ansöka genom blankett, vänligen kontakta oss och begär blanketten i god tid innan sista ansökningsdatum.

Utlysningen var öppen under perioden 15 februari till 31 mars.

Kontaktpersoner

Daniel Uddling telefon 010 -22 44 471

Det går även bra att kontakta delregional kontaktperson:

Kontakt