Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen hjälper samverkan mellan aktörer och arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

Samverkan inom migration och integration

Migration och integration berör samhällsutvecklingen i länet på flera sätt och många aktörer och verksamhetsområden är involverade. För att underlätta mottagandet och stödja nyanländas etablering finns en överenskommelse om samverkan som uppdateras varje år.

Överenskommelsen om samverkan inom migration och integration i Västra Götaland (pdf-fil) Pdf, 324.8 kB.

Bosättning av nyanlända personer

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna. Kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets anläggningsboenden omfattas av anvisningar till kommunerna.

Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. Länsstyrelsen ansvarar för att stödja kommunerna och verka för beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga personer som ingår i målgruppen för bosättningslagen, det vill säga både de som anvisas till kommunerna och de som på egen hand bosätter sig i kommunen.

Länsstyrelsen beslutar om kommuntal

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på:

  • kommunens storlek
  • arbetsmarknadsläge
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
  • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen.

Läns- och kommuntal 2023, pdf Pdf, 113.3 kB.

Kommuntal för Västra Götalands län 2022-2023

Kommun

2022

2023

Ale

36

19

Alingsås

53

19

Bengtsfors

0

0

Bollebygd

14

8

Borås

56

10

Dals-Ed

5

3

Essunga

5

2

Falköping

6

0

Färgelanda

6

2

Grästorp

6

2

Gullspång

20

1

Göteborg

301

82

Götene

9

8

Herrljunga

7

4

Hjo

12

6

Härryda

58

34

Karlsborg

4

2

Kungälv

69

27

Lerum

59

31

Lidköping

38

20

Lilla Edet

11

4

Lysekil

11

1

Mariestad

25

13

Mark

34

21

Mellerud

1

0

Munkedal

8

0

Mölndal

77

37

Orust

13

13

Partille

28

11

Skara

12

6

Skövde

40

21

Sotenäs

11

5

Stenungsund

39

19

Strömstad

9

3

Svenljunga

8

3

Tanum

15

9

Tibro

4

1

Tidaholm

7

6

Tjörn

25

15

Tranemo

8

4

Trollhättan

25

1

Töreboda

4

0

Uddevalla

31

7

Ulricehamn

19

20

Vara

22

13

Vårgårda

12

7

Vänersborg

10

2

Åmål

5

3

Öckerö

23

12

Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning, Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Lägesbilder från kommuner och regioner 2021

Sedan 2016 tar länsstyrelserna fram lägesbilder om mottagande och etablering för kommuner i respektive län. Lägesbilderna beskriver vilken påverkan mottagandet av asylsökande och nyanlända har för olika verksamheter. Det kan till exempel vara socialtjänst, skola och utbildning.

Lägesbilden från 2021 visar på en relativt låg påverkan, även om det finns ett antal utmaningar. Det handlar bland annat om svårigheter med att skaffa bostäder.

Bidrag

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Kontakt

Birgitta Guevara
010-224 44 67

Det går även bra att kontakta våra delregionala kontaktpersoner:

Fyrbodal
Kirsten Brogaard
010-224 45 28

Sjuhärad
Anna Ahlborg
010-224 45 37

Skaraborg
Petra Héd
010-244 48 00

Göteborgsregionen
Daniel Uddling
010-224 44 71

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss