Tillsyn över hundar och katter

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns krav från samhället också. Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. Beslut kopplade till lagen fattas av Länsstyrelsen. Sådana beslut kan innebära exempelvis att en hund måste ha koppel eller bära munkorg. Ibland kan beslutet också innebära att djuret omhändertas, vilket då verkställs av Länsstyrelsen.

Lagen om tillsyn över hundar och katter på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Anmäl till polisen om du blivit utsatt för brott

Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott där ett djur är inblandat ska du anmäla detta till polisen. Det kan till exempel gälla om du har blivit skadad av en hund eller om någon använt sin hund som ett vapen. Du kan göra en anmälan till polisen genom att besöka en polisstation eller via telefon 114 14. Vid akuta fall ring 112.

Viktigt att veta för dig som har hund eller katt

Ägaren har ansvar

Du som äger en katt eller hund ansvarar för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och avsevärd olägenhet.

Bortsprungen hund eller katt

Anmäl bortsprungen eller upphittad hund eller katt till polisen på telefon 114 14 eller via polisens e-tjänst.

Polisanmälan på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Hundar ska vara märkta och registrerade

Hundar som bor i Sverige ska vara märkta med mikrochip eller tatuering, och registrerade på en ägare i Jordbruksverkets hundregister.

Hundregistret på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Hundar som förföljer vilt utanför organiserad jakt

Hundar som tillåts driva eller förfölja vilt utanför organiserad jakt kan omhändertas. Den som har jakträttigheterna i området (eller dess företrädare) där den lösa hunden befinner sig har rätt att ta hand om hunden under tiden hen försöker hitta ägaren. Om ingen ägare hittas ska jakträttshavaren eller dess företrädare kontakta Länsstyrelsen. Utanför kontorstid kontaktas polisen.

Under perioden 1 mars – 20 augusti är kraven ännu hårdare. Då kan en hund komma att omhändertas om den springer lös i skog och mark, även om den inte driver eller förföljer vilt.

Övergivna eller förvildade katter

Om du misstänker att en katt är övergiven bör du eftersöka ägaren. Om du inte kan få tag i ägaren kan du göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Om det kan antas att katten är övergiven eller förvildad kan jakträttshavaren själv avliva katten. Det behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Det är mycket viktigt att avlivningen utförs på ett korrekt sätt. Tänk också på att det är viktigt att du är helt säker på att katten inte har någon ägare. Om katten ska skjutas inom tätbebyggt område krävs (avlossnings-)tillstånd från polisen.

Anmäl bristande tillsyn av hundar och katter

Du kan anmäla bristande tillsyn av hundar och katter som är lösspringande, orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Du kan inte vara anonym när du anmäler bristande tillsyn av hundar och katter.

Om du redan har polisanmält händelsen så behöver du inte göra en anmälan till oss. Länsstyrelsen och Polismyndigheten samarbetar så att när en polisanmälan görs angående lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) så blir Länsstyrelsen meddelad om den och tar vidare anmälan för utredning.

Ärendet kommer inte att hanteras snabbare för att det kommer in fler anmälningar.

Anmäl till vår djurskyddstelefon

Du anmäler bristande tillsyn av hundar och katter genom att ringa till vår djurskyddstelefon 010-224 50 50, vardagar klockan 9-11.30. Det går också bra att ringa vår djurskyddstelefon om du är osäker på om det du vill anmäla är tillräckligt allvarligt.

Vad gör Länsstyrelsen med en anmälan angående hund?

När Länsstyrelsen tagit emot anmälan görs en bedömning om hundägaren brustit i tillsynen över sin hund. Om hundägaren brustit i tillsynen och inte självmant vidtar åtgärder för att förebygga framtida liknande händelser, har Länsstyrelsen möjlighet att besluta om åtgärder som hundägaren är skyldig att följa. Exempel på åtgärder kan vara att hunden alltid måste vara kopplad eller bära munkorg. Länsstyrelsen kan även omhänderta hunden för att utreda den.

Vad gör Länsstyrelsen med en anmälan angående katt?

Katter omfattas av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Katter omfattas endast av den första paragrafen i lagen. I den står det att ”hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”.

Länsstyrelsen har inte något lagstöd för att fatta beslut om ett föreläggande eller förbud som gäller katter och tillsynslagen.

Att hålla katter lösa är allmän sedvänja och det är något som i stort är accepterat i samhället. Om du upplever problem med att en katt orsakar skador eller avsevärda olägenheter behöver du själv skydda dig och din egendom (hit räknas även dina egna djur) med hjälp av exempelvis staket eller hålla fönster och dörrar stängda.

När vi får in en anmälan som rör bristande tillsyn av katt skickar vi ett brev till kattägaren. I brevet informerar vi om att vi tagit emot en anmälan och att kattägaren är skyldig att förebygga att katten orsakar skador och avsevärda olägenheter. Därefter avslutas ärendet.

Mer information

Mer information för dig som har djur kan du hitta på Jordbruksverkets webbplats.

Om djur på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen säljer vissa djur som vi har omhändertagit.

Läs mer och se vilka djur som finns ute till försäljning.

Kontakt